Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens letāls gadījums, kuram, balstoties uz Zāļu valsts aģentūras (ZVA) pieejamiem datiem, būtu noteikta cēloniska saistība ar vakcināciju pret "Covid–19", aģentūru LETA informēja ZVA.

Kā norāda ZVA, ikviens saņemtais blakusparādību ziņojums tiek rūpīgi izvērtēts, lai noteiktu iespējamo cēloņsaistību ar vakcīnu.

Tāpat, balstoties uz šobrīd ZVA pieejamo informāciju, Latvijā nav konstatēts neviens trombozes un trombocitopēnijas sindromam raksturīgs gadījums pēc vakcinācijas ar vakcīnām pret "Covid–19".

Līdz šī gada 6.jūnijam ZVA kopumā saņēmusi 1515 "Covid–19" vakcīnu blakusparādību ziņojumus. Šajā laikā vakcinācija veikta 850 848 reizes, ietverot vakcināciju gan ar pirmo, gan otro vakcīnas devu.

ZVA atgādina, ka līdzīgi kā pēc citu vakcīnu saņemšanas, arī pēc vakcinēšanas ar vakcīnām pret "Covid–19" ir iespējamas blakusparādības, bet ne visiem cilvēkiem tās izpaužas. "Covid–19" vakcīnu biežākās blakusparādības ir paaugstināta ķermeņa temperatūra, drudzis, galvassāpes, reibonis, nogurums, miegainība, muskuļu un locītavu sāpes, kā arī slikta dūša, caureja, vemšana. Pilnīga informācija par visām vakcīnas blakusparādībām ir norādīta vakcīnu lietošanas instrukcijās, kas ikvienam ir pieejamas Zāļu reģistrā.

No visiem 1515 ziņojumiem, kas saņemti līdz 6.jūnijam, ZVA ir saņēmusi arī 17 ziņojumus, kuros sniegta informācija par letāliem gadījumiem, kas ir notikuši vairāku dienu (divu līdz 17 dienu) laikā pēc vakcinācijas. Viens letāls gadījums ziņots par personu vecuma grupā no 20 līdz 30 gadiem, divi – vecuma grupā no 40 līdz 50 gadiem, trīs – vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, pieci – vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem un seši – vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem.

No šiem 17 ziņojumiem 13 gadījumu vērtēšana ir noslēgta. Četros gadījumos vērtēšana turpinās, jo ir pieprasīti autopsijas rezultāti un cita papildu informācija. Pēc tās saņemšanas ZVA veiks informācijas atkārtotu zinātnisku izvērtēšanu.

Ievērojot šobrīd pieejamos datus, neviens no ziņotiem gadījumiem nav saistāms ar vakcināciju, uzsver ZVA.

Astoņos gadījumos nāve iestājusies vairāku nopietnu hronisku slimību dēļ, jo ziņots par insultu, cerebrālu infarktu, miokarda infarktu. Divos gadījumos nāve iestājusies "Covid–19" izraisīta abpusēja plaušu karsoņa dēļ.

Pārējos trīs gadījumos trūka būtiskas informācijas par autopsiju, kas vienmēr nepieciešama, ja ziņotājs saista letālo gadījumu ar vakcināciju. Šajos gadījumos ZVA informācija par autopsiju nebija pieejama, jo radinieki bija atteikušies no autopsijas veikšanas.

Ikviens ziņojums par vakcīnu pret "Covid–19" blakusparādībām tiek rūpīgi izvērtēts, akcentē ZVA. Ja nepieciešams, ziņoto gadījumu izvērtēšanā ZVA ir tiesīga pieaicināt arī konkrētās medicīnas jomas speciālistus, kā arī ziņojumus izvērtē ZVA izveidotā multidisciplinārā ekspertu komisijā, kurā tiek piesaistīti dažādi atbilstošās medicīnas jomas un atbildīgo iestāžu eksperti.

Par visiem gadījumiem, arī letāliem, ko ziņotājs iespējami saista ar zāļu lietošanu, blakusparādību ziņošanas prasības visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs ir vienādas un tās pakļaujas ES zāļu drošuma uzraudzības jeb farmakovigilances regulējumam. ZVA ir reglamentējoša institūcija, kas zinātniski izvērtē ziņojumos sniegto informāciju ES farmakovigilances sistēmas ietvaros, ko paredz arī Latvijas Ministru kabineta noteikumu prasības. ZVA nav tiesīga veikt gadījumu izmeklēšanu vai ekspertīzi.