Ceturtdien, 23.jūlijā, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Inga Ekuze parakstīja līgumu (attēlā) par Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) grantu projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" īstenošanu Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Liepājā modernizēšanai, ziņo VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā informācijas speciāliste Elīna Līva Rudāne.

Projekts paredz Dabas mājas pilnveidi un koprades telpas izveidi, kas papildinās ZIIC ar mūsdienīgiem eksponātiem, tehnoloģijām un aprīkojumu, kā arī jaunām interešu izglītības programmām. "Ir svarīgi, ka Latvijas reģionos radām jaunas iespējas mūsdienīgas mācību un koprades vides veidošanā, kas tiks piepildīta ar aizraujošām izglītības programmām un nodarbībām bērniem un jauniešiem STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) jomās. Vienlaikus šādu inovāciju centru attīstība paver jaunas sadarbības formas starp vispārējās izglītības, augstākās izglītības un zinātniskajām institūcijām Latvijā un Norvēģijā," uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Projektu plānots īstenot trīs gadu laikā, lai veicinātu pirmsskolas bērnu, skolēnu un skolotāju zināšanu attīstību STEM un vides jomās. Centrā paredzēts izveidot koprades telpu, kā arī iekārtot ekspozīciju Dabas mājā. Gan jauniešiem, gan skolotājiem inovācijas centra attīstība radīs jaunas, mūsdienīgas un izglītojošas programmas par STEM un vides jomām, lai mainītu stereotipus un priekšstatus par zinātnes un tehnoloģiju sarežģīto un nopietno dabu. "Ar projekta īstenošanu liepājniekiem un pilsētas viesiem radīsim iespējas apgūt vides zinātni Dabas mājā, kā arī iegūt zināšanas un prasmes dizaina domāšanā, īstenojot tehniski radošus darbus. Esam droši, ka šis projekts sekmēs izglītības nozares attīstību pilsētā, izzinoša, aizraujoša un mūsdienīgi aprīkota mācību vide skolēniem un reizē arī pedagogiem būs kā pamats zināšanu un prasmju pilnveidošanā," norāda Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Inga Ekuze.

Projektu "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" finansē EEZ/N grantu programma "Pētniecība un izglītība". Tā kopējās izmaksas ir 986 049 eiro, no kurām  754 327,40 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums,  133 116,60 eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet  98 605 eiro – Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projektu Liepājas pilsētas pašvaldība īstenos ciešā sadarbībā starp projektā iesaistītajiem partneriem - Tronheimas Zinātnes centru,  Jærmuseet reģionālo muzeju Norvēģijā un Liepājas Universitāti,  ka arī citiem zinātnes un inovāciju centriem Latvijā.