Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) finanšu instrumenta programmas projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" (turpmāk – Projekts) ietvaros Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (turpmāk – ZIIC) no 2021. gada septembra līdz 2023. gada jūnijam izstrādāja un īstenoja Latvijas skolēniem un pedagogiem ar vides pārvaldību un digitālo ražošanu saistītas nodarbības. Viens no Projekta uzstādījumiem ir bijis nodrošināt izstrādāto izglītības programmu brīvu pieejamību un izplatīšanu bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, tāpēc ZIIC ir izstrādājis metodiskos materiālus, kuros apkopots nodarbībās īstenotais un turpmāk materiāli būs pieejami digitāli ŠEIT, portālu informēja Zinātnes un izglītības inovāciju centra projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja Laura Grundmane.

Par skolēnu interešu izglītības programmām izstrādāti trīs metodiskie materiāli:
"Vides pārvaldība" saturs piemērots izglītojamiem no pieciem līdz desmit gadiem un tas saistīts ar skudru un putnu pētniecību, botāniku, ekotehnoloģiju, ģeogrāfiju un ūdens kvalitāti.
"Vides pārvaldība II" saturs piemērots izglītojamiem no 11 līdz 18 gadiem un tas saistīts ar cilvēka iekšējiem orgāniem, biotehnoloģiju, zooloģiju un zemes slāņiem.
"Digitālā ražošana" saturs piemērots izglītojamiem no 11 līdz 18 gadiem un tajā apkopota informācija un instrukcijas, kas saistīts ar praktisku projektu pārvaldību tiešsaistē, 2D un 3D datorizēto projektēšanu un iespiedplates montāžu.

Izstrādāto skolēnu interešu izglītības programmu metodiskie materiāli var būt noderīgi pedagogiem izmantošanai mācību procesā gan savā izglītības iestādē, gan, izmantojot ZIIC materiāltehnisko bāzi, brīvpiekļuves laikā.

Savukārt pedagogu neformālās izglītības programmām izstrādāti divi metodiskie materiāli:
"Ekotehnoloģija mācību procesa pilnveidei", kurā iekļauts saturs, kas saistīts ar alģu pārstrādi, kukaiņu māju izgatavošanas nosacījumiem un arī cita dabaszinību mācību priekšmeta pedagogiem noderīga informācija un mācību metodes.
"Digitālā ražošana izglītībā" atšķiras no pārējiem materiāliem ar tā formātu, saturs publicēts tiešsaistes vietnē "Miro" un tajā apkopota informācija par digitālās ražošanas iekārtu izmantošanas potenciālu izglītībā un skaidroti iekārtu darbības principi.

Pedagogu neformālās izglītības programmu metodisko materiālu saturā nozīmīga loma ir bijusi arī Projektā iesaistītajiem partneriem. Tā, piemēram, programma par ekotehnoloģijām izstrādāta sadarbībā ar Liepājas Universitātes mācībspēkiem, it sevišķi nozīmīga ir iegūtā informācija par kompozītmateriāliem – papīra izgatavošana no aļģēm. Savukārt ārvalstu partnera, Jaermuseet (Jærmuseet) reģionālā muzeja, zināšanas un prasmes sastrukturizēt metodiskajā materiālā kļuva iespējams, pateicoties vizītēm ZIIC, kuru laikā šie speciālisti īstenoja meistarklases gan par māju izveides nosacījumiem dzīvām radībām, gan par redzes eksperimentiem.

Tiešā piekļuve metodiskajiem materiāliem ŠEIT.

Metodiskie materiāli izstrādāti projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros, kuru finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma "Pētniecība un izglītība". Projekta kopējās izmaksas ir 986 049 eiro, no kurām 754 327,4 eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,6 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro Liepājas valstpilsētas pašvaldības līdzfinansējums.