Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrs 2023./2024. mācību gadā piedāvā četras ar eksaktajām zinātnēm saistītas interešu izglītības nodarbības (turpmāk tekstā – pulciņi) dažādām vecuma grupām – no pirmajiem soļiem robotu konstruēšanā un programmēšanā līdz projektiem digitālajā ražošanā, portālu informēja Zinātnes un izglītības inovāciju centra vadītājas pienākumu izpildītāja Kitija Kuduma.

Tiek atvērta elektroniska pieteikšanās sekojošiem pulciņiem:


Centra darbības vietā, Autoru ielā 4/6:
Robotika (1. klašu skolēniem) ceturtdienās no pulksten 17.30 līdz 19.
Robotika (2.- 4. klašu skolēniem) pirmdienās no pulksten 17.30 līdz 19.

Centra darbības vietā, Autoru ielā 4/6 ar atsevišķām nodarbībām arī Klāva Ukstiņa ielā 17/23:
STEM (abreviatūra no angļu valodas: science (zinātne), technology (tehnoloģijas), engineering (inženierzinātnes) un mathematics (matemātika)) pasaule (3.-5. klašu skolēniem) otrdienās no pulksten 17 līdz 19.

Centra darbības vietā, Klāva Ukstiņa ielā 17/23:
Digitālā ražošana (sākot no 7. klases) ceturtdienās no pulksten 16.30 līdz 18.30.

Pulciņā "Robotika (1. klašu skolēniem)" dalībnieki apgūs dažādas sarežģītības robotu konstruēšanu un pirmos soļus robotu programmēšanā savukārt "Robotika (2.-4. klašu skolēniem)" programmēšana notiks jau padziļināti, piemēram, kā izmantot sensorus motoru darbībā. Pulciņos tiks izmantota Centra daudzpusīgā robotikas materiāltehniskā bāze, piemēram, pasaulē plaši pazīstamie "Lego" konstruktori tādi kā "WeDo 2.0." un "SPIKE™", arī programmvadāmie un ūdensizturīgie roboti "Sphero BOLT".

Pulciņā "STEM pasaule (3.-5. klašu skolēniem)" dalībnieki pētīs likumsakarības dažādās zinātņu jomās, veidos objektus un modeļus, kas atklāj fizikas, ķīmijas un inženierzinātņu likumus. Radošā un uzdevumos izaicinošā individuālā un komandas darbošanās pilnveidos prasmes, kā pētīt, izgatavot un izdarīt secinājumus, piemēram, kāpēc izveidotajai konstrukcijai nav bijusi pietiekama nestspēja. Nozīmīga loma būs arī tehnoloģijām, piemēram, sensoru un mikrokontroliera "Micro:bit" integrēšana objektos un modeļos.

Pulciņā "Digitālā ražošana (sākot no 7. klases)" dalībnieki apgūs digitālo projektēšanu un digitālās ražošanas iekārtu darbības principus. Digitālās projektēšanas uzdevumi būs saistīti gan ar divdimensiju (2D), gan trīsdimensiju (3D) objektu izstrādi, kas pēc tam noteiktos faila formātos tiek nosūtīti uz tādām digitālās ražošanas iekārtām kā lāzergriezējs, 3D printeris, elektronikas iespiedshēmu CNC frēze un citām. Pulciņā varēs realizēt individuālus projektus, piemēram, sava jaunuzņēmuma idejas prototipēšanu un zinātniski pētniecisko darbu. Pulciņš piemērots ne tikai 7.-12. klašu skolēniem, bet arī tehnikuma audzēkņiem un studentiem.

Viena pulciņa dalības maksa vienam kalendāram mēnesim ir 20 eiro.


Vairāk informācijas tīmekļa vietnē un elektroniskā reģistrēšanās ŠEIT.

Papildu informācija:
Galvenokārt Zinātnes un izglītības inovāciju centra darbība ir saistīta ar materiāltehniskās bāzes, cilvēkresursa un saturisko atbalstu formālajai izglītībai Liepājas pašvaldībā. Kopš 2020. gada tiek īstenota iniciatīva par izglītības tehnoloģiju ieviešanu mācību saturā, ko izmanto gan pirmsskolas, gan vispārizglītojošo izglītības iestāžu izvirzītie pedagogi – tehnoloģiju vēstneši. Tomēr balstoties uz iedzīvotāju izrādīto interesi par interešu izglītības nodarbībām eksakto zinātņu virzienos ir sagatavots 2023./2024. mācību gada eksperimentāls piedāvājums, kas nodrošinās iespēju apgūt saturu padziļinātāk.