No 8. februāra līdz 26. maijam Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrā (ZIIC) tika īstenota interešu izglītības programma "Digitālā ražošana". Kopš 2022. gada veikta programmas nodarbību satura izstrāde EEZ/N projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros, piedaloties sadarbības partneriem no Liepājas Universitātes un Jaermuseet (Jærmuseet) reģionālā muzeja, ar mērķi veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli kādā no STEM vai vides zinātņu jomām, informē ZIIC projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja Laura Grundmane.

Programmas apguve tika piedāvāta visām Latvijas skolām, kurām ar Projekta finansiālu atbalstu tika nodrošinātas transporta kompensācijas braucieniem uz Liepāju. Šajā mācību gada semestrī programmas apguvei tika pieteikti 206 skolēni vecuma grupā no 11 līdz 18 gadiem, no kuriem 164 skolēni apguvuši visas programmas nodarbības. Programmu apguva skolēni no Ogres, Cīravas pagasta, Jelgavas un arī Liepājas.

Programma "Digitālā ražošana" ietver piecas nodarbības – "Praktisku projektu pārvaldība", "2D datorizētā projektēšana", "3D datorizētā projektēšana", "Iespiedshēmas plates montāža" un "Iekārtu demonstrācijas". Nodarbību laikā skolēni praktiski izmēģināja dažādas digitālās ražošanas iekārtas, piemēram, mazizmēra CNC frēzi, lāzergriezēju un vakuumformēšanas iekārtu, apguva digitālā dizaina veidošanu tādās programmās kā "Tinkercad" un "Inkscape", kā arī apguva lodēšanas iemaņas. Tieši praktiskā darbošanās ir bijis galvenais uzsvars programmas īstenošanā. Veicinot jauniešu prasmi izmantot digitālās ražošanas iekārtas, tiks paplašināts redzesloks, parādot, ka karjeras izvēle STEM jomās ir ilgtspējīga izvēle, ņemot vērā tendences pasaulē un speciālistu pieprasījumu gan Latvijā, gan Eiropā.

Par programmā piedzīvoto dalījās Ogres centra pamatskolas 5.a klases audzinātāja Līga Bužere: "Jāatzīst, ka, piesakot klasi nodarbībām, bija nedrošība, vai 5. klases skolēni izpratīs STEM, tiks galā ar nodarbību uzdevumiem, vai nebūs pārāk sarežģīti šī vecuma jauniešiem. Taču pārdomātā programma, interesantās un plānveidīgās nodarbības profesionāļu vadībā pārliecināja, ka satraukumam nav pamata. Nodarbības bija atraktīvas, izzinošas un balstītas uz praktisku darbošanos. Noteikti iesakām šādas nodarbības apmeklēt ikvienam skolēnam, jo tā ir iespēja izzināt daudzveidīgu ierīču darbību (ko nav iespējams nodrošināt vispārizglītojošā skolā), izmēģināt tās praktiski un izgatavot pašam sev noderīgu un praktisku gala produktu, tādējādi, gūstot pamazināšanas ikdienai, un, iespējams, ievirzi nākotnes karjeras izvēlei".

Savukārt, Ogres centra pamatskolas 5.a klases audzēkņi atzinīgi novērtēja gan iedvesmojošo pedagogu darbu, gan iespēju strādāt ar mūsdienīgām iekārtām un telpas aprīkojumu. Skolēnu atsauksmes pēc visas programmas apguves: "Es iemācījos izveidot savu mājaslapu." "Es tagad protu labāk un pareizāk lodēt." "Man ir prieks par paša radītu dizainu un apdrukātu auduma somu." "Es uzzināju, kas ir STEM un zināšanas noteikti noderēs nākotnē." "Es lieliski pavadīju laiku ar saviem klasesbiedriem un iemācījos daudz ko jaunu".

Skolēni uzsvēra, ja būtu iespēja, noteikti vēlētos arī turpmāk apmeklēt šādas programmas, apgūstot katru no nodarbības tēmām padziļinātāk. Programmas īstenošanas laikā viens no pamatuzdevumiem ir bijusi nepārtraukta ideju ģenerēšana un starpdisciplināra dažādu mācību priekšmetu un tēmu sasaiste, piemēram, praktisku zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Programmas īstenošanas laikā skolēni nāca klajā ar dažādam idejām apgūto tehnoloģiju pielietojumam, piemēram:
1. Ūdens pūdele ar sensoru, kas atgādina, ka ir laiks padzerties ūdeni;
2. Indikators puķupodam, lai noteiktu, kad ir laiks aplaistīt telpaugus;
3. Dzīvnieku barības dozētāju;
4. Ledus formas atspirdzinošu vasaras dzērienu pagatavošanai;
5. Automatizētu gūto vārtu uzskaitījumu dažādiem sporta veidiem.

2023./2024. mācību gadā ZIIC Tehnoloģiju koprades telpa atsāks darbu, sniedzot iespēju skolēniem attīstīt savas prasmes digitālās ražošanas pasaulē. Aktuālajai informācijai aicinām sekot līdzi ZIIC tīmekļa vietnē https://ziic.liepaja.edu.lv/.

Programma "Digitālā ražošana" īstenota un attīstīta projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros, kuru finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma "Pētniecība un izglītība". Tā kopējās izmaksas ir 986 049 eiro, no kurām 754 327,4 eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,6 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro Liepājas valstpilsētas pašvaldības līdzfinansējums.