Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) koprades telpa Dabas māja piedāvā iespēju pirmsskolas izglītības pedagogiem, kuri tika izvirzīti par "Dabas vēstnešiem", iesaistīt mācību procesā Dabas mājas aprīkojumu – Sajūtu somas bez maksas.

Otrdien, 13.septembrī, Dabas vēstnešiem notika informatīva tikšanās Dabas mājā, lai iepazītos ar dabas izziņas materiālu Sajūtu somas un saprastu, kā to izmantot mācību procesā. Katras pirmskolas izglītības iestādes Dabas vēstnesis tika aicināts iepazīstināt iestādi ar iniciatīvu "Dabas vēstneši", kā arī apmācīt un iesaistīt savus kolēģus darbā ar Sajūtu somām. Šādi Dabas mājā pieejamo mācību līdzekli varēs integrēt mācību procesā, pedagogiem pašiem izstrādājot radošas un inovatīvas nodarbības bērniem, informē ZIIC izglītības metodiķe Justīne Rusakova.

Īstenot Sajūtu somas nodarbības Dabas mājas apkaimē pirmskolas izglītības iestādēm būs  iespēja pirmdienās un trešdienās. Rezervētājā laikā iestāde var izmantot aprīkojumu, radot individuālas āra nodarbības, lai saistošā un rotaļīgā veidā iepazītu dabas vērtības. Nodarbības ilgums ir līdz 60 minūtēm.

Pareizi aizpildot pieteikšanos un rezervējot laiku nodarbībai, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēm pašvaldība nodrošina bezmaksas transporta pakalpojumu no iestādes uz Dabas māju un atpakaļ, sagaidot izglītojamos pie iestādes un nogādājot galamērķī. Par transporta pakalpojuma nodrošināšanu atbild Zinātnes un izglītības inovāciju centrs, to rezervējot līdz ar saņemto iestādes pieteikumu. Maksimālais pasažieru skaits ir 35 personas.

Papildus pedagogiem būs iespēja rezervēt Sajūtu somu piegādi uz izglītības iestādi, paredzot, ka to izmantošanas laiks nepārsniedz divas darba dienas. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar ZIIC administrāciju, rakstot uz e–pastu dabasmaja@liepaja.edu.lv vai zvanot 26644834.

ZIIC jau kopš 2020.gada 24.septembra īsteno projektu "Izglītības tehnoloģiju ieviešana pirmsskolas mācību satura apguvē", kura ietvaros pirmsskolas izglītības iestādes izvirzīja robotikas vēstnešus un ar pašvaldības atbalstu regulāri izmanto mācību procesā izglītības tehnoloģijas – Bee–bot interaktīvos robotus un LEGO® Education WeDo 2.0 robotu konstruktorus. Līdztekus tehnoloģiju izmantošanai notiek regulāra pieredzes un metodisko materialu apmaiņa starp iesaistītajām pusēm. Arī 2022./2023.m.g. laikā turpinās šī projekta īstenošana.

Savukārt, Dabas mājā jau kopš 2021.gada 8.oktobra ir pieejams jauns un inovatīvs mācību līdzeklis dabas izziņai – Sajūtu somas, kuras tapušas Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā Dabas pieejamības projekta "NatAc" ietvaros. Mācību līdzeklis veidots pēc iespējas parocīgs, lai ļautu ikvienam interesentam iziet dabā un, izmantojot sajūtu somu, iepazīt trīs dažādas ekosistēmas (mežs, purvs, piekraste), tajās mītošo dzīvnieku un sastopamo augu raksturīgās iezīmes, izmantojot dažādas maņas – redzi, dzirdi, tausti, ožu.