18. un 19. aprīlī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrā (ZIIC) tika organizētas trešās un noslēdzošās pedagogu neformālās izglītības mācības, kuras izstrādātas projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros, piedaloties sadarbības partneriem no Liepājas Universitātes un Norvēģijas "Jaermuseet" reģionālā muzeja ar mērķi veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli kādā no STEM vai vides zinātņu jomām, informē ZIIC projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja Laura Grundmane.

Koprades telpā Dabas mājā norisinājās programmas "Ekotehnoloģija mācību procesa pilnveidei" apguve sadarbībā ar Liepājas Universitātes Dr.biol. Ievu Rozi un dabaszinātņu laboranti Sintiju Ozoliņu, kā arī "Jaermuseet" reģionālā muzeja ekspertu vadītas praktiskās darbnīcas. Mācību laikā pedagogi guva ieskatu ekotehnoloģijas nozīmīgumā jauniešu nākotnes karjeras izvēlē, kā arī apguva praktiskas iemaņas āra pētniecībā un kompozītmateriālu izgatavošanā. Savukārt norvēģu partneru vadītajās darbnīcās tika sniegtas idejas par to, kā, izmantojot vienkāršu resursus, ir iespējams starpdisciplinārā veidā apgūt optometriju un redzes zinātni. Pateicoties sadarbībai ar "Kurzemes Gaļsaimnieks" meistarklases ietvaros tika veikta arī liellopu acs preparēšana, kur Norvēģijas ekspertu vadībā tika pilnveidotas iemaņas un zināšanas par acs uzbūvi un funkcijām.

Tehnoloģiju koprades telpā Klāva Ukstiņa ielā 17/23 pedagogu neformālo mācību "Digitālā ražošana izglītībā" pirmajā dienā galvenais uzsvars tika likts uz digitālās ražošanas iekārtām, to pielietojumu un atšķirībām no tradicionālās ražošanas. Pedagogi piedalījās Liepājas Universitātes eksperta Jupeina Rogīra vadītā demonstrācijā par lāzergriezēja pielietojumu mācību procesā un ZIIC ekspertu praktiskā meistarklasē par iespiedshēmas izgatavošanu, izmantojot datorizētās ciparvadības frēzi (CNC). Papildus dalībnieki guva ieskatu arī dizaina domāšanas principos. Noslēgumā Liepājas Universitātes eksperte Maija Demitere sniedza izglītojošu lekciju "Zinātniski pētnieciskais darbs vidusskolā", liekot uzsvaru uz praktisku pētniecisko darbu veikšanu un vadīšanu vidusskolas posmā. Otrajā dienā sekoja mehānikas un elektronikas meistarklases, kur norvēģi aizraujošā veidā izglītoja pedagogus par iespējām izglītības saturā integrēt mājsaimniecībā pieejamus izejmateriālus, izgatavojot automobili ar propelleri un citas aizraujošas ar mehāniku saistītus paraugdemonstrējumus.

Trešajā Norvēģijas partneru vizītes dienā kopīgi devāmies uz Liepājas 8.vidusskolu, kur kopā ar norvēģu ekspertiem tika organizētas meistarklases 6.–8. klašu skolēniem papīra raķešu izveidē, lai tās pēc tam varētu izmēģināt skolas pagalmā, izmantojot speciāli izveidotu šo raķešu palaišanas iekārtu, kuras darbības pamatā ir gaisa spiediens.

Programmas īstenotas un attīstītas projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros, kuru finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma "Pētniecība un izglītība". Tā kopējās izmaksas ir 986 049 eiro, no kurām 754 327,40 eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,60 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro Liepājas valstpilsētas pašvaldības līdzfinansējums.