No 9. februāra līdz 12.maijam Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrā (ZIIC) tika īstenota trešā un noslēdzošā interešu izglītības programma "Vides pārvaldība II". Kopš 2021. gada īstenots programmas nodarbību saturs projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros, piedaloties sadarbības partneriem no Liepājas Universitātes un Jaermuseet (Jærmuseet) reģionālā muzeja, ar mērķi veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli kādā no STEM vai vides zinātņu jomām, informē ZIIC projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja Laura Grundmane.

Programmas apguve tika piedāvāta visām Latvijas skolām, kurām ar Projekta finansiālu atbalstu tika nodrošinātas transporta kompensācijas braucieniem uz Liepāju. Šajā mācību gada semestrī programmas apguvei tika pieteikti 134 skolēni, no kuriem 95 skolēni apguvuši visas programmas nodarbības. Programmu apguva skolēni no tādām Latvijas pilsētām kā Grobiņa, Rīga, Mārupes novads, Aizpute, Tukuma novads, Kabile un Liepāja.

Programma "Vides pārvaldība II" sastāv no četrām nodarbībām – "Cilvēka iekšējie orgāni", "Biotehnoloģija", "Zemes slāņu izpēte" un "Zooloģija zem lupas". Skolēni programmas apguvē izmantoja Dabas mājā esošās interaktīvās instalācijas un pētniecības aprīkojumu, lai praktiskā pieredzē izzinātu dabas procesu daudzveidību, padziļināti apgūtu dabaszinātņu mācību jomu un gūtu priekšstatu par cilvēka darbības un arī bezdarbības nozīmīgumu apkārtējās vides saglabāšanā, kā arī ekoloģiska dzīvesveida nozīmīgumu mūsdienās. "Visvairāk mums patika ķert un pētīt ūdens kukaiņus Liepājas ezerā, vulkāna izveides eksperiments un iespēja preparēt cūku iekšējos orgānus, un arī tas, ka varējām darboties praktiski" iespaidos dalās Mārupes novada Salas sākumskolas 6. klases skolēni Endijs, Klāvs un Rihards.

Programmā tika izmantotas dažādas interaktīvas metodes, kā, piemēram, caur akvaskopu lūkojoties Liepājas ezera ūdeņos un praktiski darbojoties ar skrāpi, tika iepazīta bentosa organismu daudzveidība, kas skolēniem pavēris plašāku redzesloku par Liepājas ezera ekosistēmas daudzveidību.

Nodarbība "Zemes slāņu izpēte" ļāvusi izdzīvot cauri laiku laikiem, nonākot pie secinājuma par cilvēka izvēlēm, kas ietekmējušas apkārtējo vidi. Krāsu gamma no gaiši dzeltenīgā līdz gandrīz melnam – Latvijas augšņu krāsu toņi pārsteidza ne tikai skolēnus, bet pat skolotājus. Savukārt Dabas mājas instalācija "Akvaponikas sistēma" ļāvusi skolēniem izprast zivju, augu un baktēriju mijiedarbību, šādi apgūstot pirmos soļus biotehnoloģijā.

"Man pašai atmiņā ļoti palikusi nodarbība par gremošanas orgānu sistēmu, kad uz skolēniem nostrādāja pārsteiguma moments, ka tas viss ir īsts." Sadarbību ar uzņēmumu "Kurzemes gaļsaimnieks" un piedāvāto iespēju skolēniem darboties ar cūku iekšējo orgānu preparēšanu atzinīgi novērtē Salas sākumskolas skolotāja Anita Vikmane.

Arī ZIIC eksperti dalās pārdomās par programmā piedzīvoto, norādot, ka izmantotās metodes nodarbībās, kā, piemēram, tāda produkta kā kūkas pārstrādes process gremošanas orgānu sistēmā un cūku orgānu sistēmas iepazīšana skolēniem ir devusi pārliecību par nākotnes profesijas izvēli, piemēram, medicīnā.

Programmu "Vides pārvaldība" un "Vides pārvaldība II" īstenošana tika uzsākta 2021.gadā un īstenota līdz 2023. gada pavasarim, kopsummā programmām tika pieteikti 352 skolēni, no kuriem 80% programmas apguvuši 249 skolēnu vecuma grupā no 5 līdz 18 gadiem. Programmas īstenotas un attīstītas projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros, kuru finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma "Pētniecība un izglītība". Tā kopējās izmaksas ir 986 049 eiro, no kurām 754 327,40 eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,60 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro Liepājas valstpilsētas pašvaldības līdzfinansējums.