Liepājniece cieši apņēmusies izdot sava dzīvesbiedra Viljara Tooma sastādīto “Liepājnieku enciklopēdiju”, ko izdarīt viņam liedza slimība.

Tā ir grāmata, kas nekad nebūs gatava, saka Zigrīda Tooma. Gan objektīvu, gan subjektīvu iemeslu dēļ. Viens ir tas, ka nav iespējams 400 lappusēs iekļaut visus liepājniekus. Otrs iemesls ir informācijas trūkums, jo ne visi uzrunātie atsaukušies, bet par citiem nav izdevies savākt ziņas. Tādi, piemēram, ir arī sportisti Gunārs Gūža un Fricis Kuģis (viens no brāļiem Laiveniekiem), un, ja kādam kas zināms par šiem cilvēkiem, neturiet sveci zem pūra, rakstiet uz info@irliepaja.lv vai zvaniet Zigrīdai Toomai.

Divi no kritērijiem, veidojot šo enciklopēdiju, bijuši, lai neizgaist to liepājnieku piemiņa, kuru vārds nav atrodams citās enciklopēdījās vai annālēs, un otrs – lai “Liepājas skartie” neaizmirstu savu saistību ar Liepāju.

Tā enciklopēdijā iekļuvuši gan Kurzemes hercogi, gan padomjlaiku funkcionāri, gan laikabiedri – ārsti, sportisti, mākslinieki, uzņēmēji utt., u.t.jpr.

Grāmatas izdošana atlikta no reizes uz reizi, bet šogad tam jāliek punkts, apņēmusies Zigrīda Tooma. Grāmatu tās veidotāji veltījuši Liepājas dabas un kultūrvēsturisko vietu kopēju kopas "Optimistu pulks" dibinātāja un vadītāja Olģerta Piķeļa piemiņai. Tieši šogad, 21.decembrī, apritēs 25 gadi kopš “Optimistu pulka” dibināšanas.

Enciklopēdiju nebūtu bijis iespējams izveidot bez daudzu erudītu liepājnieku konsultācijām. Zigrīda Tooma nosauc Zigurdu Akmentiņu, Ēriku Birzkopu, Hardiju Blūmu, Jāni Ceiku, Aiju Engelmani, Jāni Kadžiševski, Artūru Medvecki, Rihardu Rubīnu, Skaidrīti Solovjovu, Irinu Tīri, Miervaldi Vanagu, Gunāru Silakaktiņu, Maiju Neimani, Liliju Vīksni, un tie nebūt nav visi palīgi.

Ziņas par enciklopēdijā iekļautajiem vāktas un apkopotas laikā no 2002. līdz 2010. gadam. Arī šobrīd vēl turpinās faktu papildināšana. Galvenais grāmatas autors Viljars Tooms Liepājā ir ienācējs, viņš nāk no Cēsīm.  Taču Toomam ir pieredze šādā darbā – pirms vairākiem gadiem viņš sastādījis un izdevis “Vidzemnieku biogrāfisko vārdnīcu”.

Viena no grāmatas izdevēju bēdām ir naudas trūkums. “Simts lati man jau ir, vēl vajag tikai 2,4 tūkstošus latu, lai grāmatu varētu izdot 600 eksemplāru lielā metienā,” mazliet skumji saka Zigrīda Tooma.  

Viņa piedāvā godīgu darījumu: visi, kas ziedos 10 latus enciklopēdijas izdošanai, pretī saņems nodrukāto grāmatu. Savukārt lielāku summu ziedotāji tiks ar pateicību pieminēti grāmatā.

Grāmatas izdevējs ir Dabas un kultūrvēsturisko vietu kopēji biedrība “Liepājas Optimistu pulks”.

Ziedojumus var ieskaitīt VAS “Latvijas Hipotēku un zemes bankas” kontā LV03LHZB3400180534001 ar atzīmi “grāmatas izdošanai”.

Ar Zigrīdu Toomu var sazināties, zvanot: 63428641 vai 27951886.