No 3.aprīļa Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes bataljoni uzsāks sniegt atbalstu vakcinācijas punktiem pret "Covid-19" Liepājā un Jelgavā.

Liepājā, vakcinācijas punktā Liepājas Olimpiskajā centrā, atbalstu sniegs Zemessardzes 44. kājnieku bataljons, bet Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā ierīkotajā vakcinācijas punktā, atbalstu sniegts Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona zemessargi.

Atbalstu vakcinācijas punktos sniegs  līdz 4 zemessargiem katru dienu, organizējot iedzīvotāju plūsmu pie ieejas durvīm, vakcinācijas zālē un pie izejas, informē Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes štāba Informācijas daļas galvenā speciāliste Guna Pričina.

“Sadarbojoties ar Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu un, sniedzot atbalstu pirmajam  vakcinācijas punktam Ventspilī 30. martā, guvām pozitīvu pieredzi un atzinīgu novērtējumu no  organizatoru puses par kopīgo komandas darbu  veiksmīgā un raitā procesa norisē.

Tas deva pārliecība, ka saskaņota rīcība un mērķtiecīga pieņemto lēmumu ieviešana, dod rezultātu, lai  turpinātu veiksmīgi sadarboties ar valsts iestādēm un iedzīvotājiem "Covid-19" izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanā un mēs varētu  sniegt atbalstu veselības nozarei vakcinācijas procesā, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības teritorijas pilsētās Liepājā un Jelgavā, kurās vakcinācija tiks uzsākta 3. aprīlī,” saka Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts.

Jau ziņots, ka Nacionālie bruņotie spēki līdz 30. augustam visos Latvijas reģionos pēc Nacionālā veselības dienesta pieprasījuma ir gatavi nodrošināt Vakcinācijas centru atbalstu ar personālu un izvēršamo infrastruktūru – teltīm.  

24.martā Ministru kabinets pieņēma lēmumu, ka  Nacionālie bruņotie spēki vakcinācijas loģistikas procesu pilnībā nepārņems, bet realizēs plānu “A”, kas paredz atbalsta sniegšanu trīs iespējamos virzienos – iesaistoties ātrās reaģēšanas vienību izveidē lieltirgotavu atbalstam ar Nacionālo bruņoto spēku transportlīdzekļiem un personālu, sniedzot atbalstu veselības nozarei vakcinācijas centru izveidē, nodrošinot gan ar personālu, gan ar izvēršamo infrastruktūru – teltīm, kā arī sadarbībā ar Nacionālo Veselības dienestu un civilajām ārstniecības iestādēm nodrošinot atbalstu mobilo vakcinācijas punktu izveidē.

Kopš "Covid-19" vīrusa izplatības pagājušā gada pavasarī, aizsardzības nozare ir aktīvi iesaistījusies tā ierobežošanā un krīzes pārvarēšanā visā Latvijā. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs pārņēma individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu centralizēto iepirkumu veikšanu, kamēr Nacionālie bruņotie spēki tika iesaistīti nepieciešamā loģistikas atbalsta nodrošināšanā. Vienlaikus Nacionālie bruņotie spēki, tajā skaitā Zemessardze, sniedza atbalstu Valsts robežsardzei Eiropas Savienības kopējās ārējās un iekšējās robežas uzraudzībā, pašvaldību policijām sabiedriskās kārtības uzraudzībā, kā arī tika sniegts atbalsts Valsts policijai mājsēdes nodrošināšanā. Tāpat svarīgs atbalsts sniegts pašvaldībām un sociālās aprūpes centriem, cenšoties ierobežot "Covid-19" izplatību, nodrošinot tos gan ar nepieciešamiem materiāli tehniskajiem līdzekļiem, gan apsardzi un pat medicīniskā personāla iesaisti.