Liepājas Novada fonda programmas "Skolotājs" mērķis ir celt pedagogu profesijas prestižu un sniegt skolotājiem iedvesmu un atbalstu ikdienas darbā. Programma darbojas no  2017.gada. Tajā līdz šim organizētas vairākas akcijas "Pastāsti par savu skolotāju!" un projektu konkurss skolotājiem par metodisko materiālu izstrādi, informē Liepājas Novada fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže.

Līdz 2020.gada 10.jūlijam pagarināts projektu pieteikšanas termiņš Liepājas Novada fonda Vides izglītības projektu konkursā. Konkursa mērķis ir veicināt vides izglītības aktivitāšu realizēšanu Liepājas pilsētas un apkārtējo novadu izglītības iestādēs. Tiek gaidīti pieteikumi projektiem gan par vides izglītības metodisko materiālu izstrādi mācību stundām un interešu izglītības nodarbībām, gan par praktisku vides izglītības aktivitāšu realizēšanu. Viena projekta atbalstam iespējams iegūt 150 līdz 300 eiro.

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Liepājas Novada fonda mājas lapā www.lnf.lv sadaļā "Programmas"; "Atbalsts skolotājiem". Projekti jāiesniedz tikai elektroniski, līdz noteiktajam laikam nosūtot uz e-pastu liepajasfonds@gmail.com