Aldis Mežvids, aktīvs karotājs pret vēja elektrostaciju būvi un par "Metalurga" strādnieku tiesībām, jau otro reizi iesniegumā Grobiņas domei aicina pilsētas mēru Aivaru Priedolu atkāpties no amata.

Savā 3.februāra iesniegumā (uz 10 lappusēm) Mežvids runā par Grobiņas novada domes amatpersonu rīcību un bezdarbību, par iespējamo krāpšanu lielā apmērā mantkārīgā nolūkā, kā arī par atkārtotu lūgumu Priedolam atkāpties no pašvaldības priekšsēdētāja amata.

Šis iesniegums ir turpinājums pērn 4.februārī rakstītajam iesniegumam "Par prettiesiski aprēķināto zemes īpašuma nodokli, par Grobiņas novada domes faktisko rīcību, par lūgumu A.Priedolam atkāpties no Grobiņas novada pašvaldības priekšsēdētāja amata un citi lūgumi".

Mežvids informē, ka ir sagatavojis dokumentus ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu pret, iespējams, noziedzīgu grupējumu, kas vairāku gadu garumā, iespējams, izmantojuši valsts un vēlētāju doto varu, lai nodarbotos ar apzinātu īpašuma izkrāpšanu lielā apmērā, piesedzoties ar nepieciešamību ražot zaļo enerģiju.

"Kāda tā  "zaļi oranžās" enerģijas ražošanas labklājība ir, redzams no dažu politbiznesmeņu iznīcinātā "Liepājas metalurga", kur viens no iemesliem bija politbiznesmeņu neadekvātais (salīdzinot ar citām turīgām Eiropas Savienības valstīm) atbalsts "zaļās enerģijas" ražotājiem (OIK)," saka Mežvids.

Iesniegumā Grobiņas domei, Mežvids atgādina, ka pirms gada jau vērsies domē ar līdzīgu iesniegumu. Viņš arī vērsies tiesā ar pieteikumu.

"Ir ierosināta kārtējā administratīvā lieta par Domes amatpersonu faktisko rīcību un iespējamo dokumentu viltošanu. Administratīvajā apgabaltiesā ir pieņemta mana apelācijas sūdzība un netiek izslēgta iespēja, ka šī lieta būs saistīta ar kriminālprocesu, tāpat kā ar konkrēto amatpersonu "likumīgo" vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) būvniecības projektu virzību."

Mežvids atgādina, ka "jau 2011.gadā esmu norādījis [tiesnesei Blūmai] par konkrētu Domes valsts amatpersonu iespējams dokumentu viltošanu, proti, ka tikai daži Domes deputāti 2010.gada 18.februāra Domes sēdē nenobalsoja par, iespējams, viltotu detālplānojumu VES izvietošanai Medzes pagastā, nekustamajā īpašumā "Papardes", kur noteiktas prettiesiskas VES aizsargjoslas un ir konstatēti citi likumpārkāpumi. [..] Tiesnese iespējams veikusi Krimināllikuma 291.panta pirmā un otrā punktā norādītos pārkāpumus, līdz ar to nepārsteidz spriedums lietā Nr.A420206015, ar kuru tika noraidīti visi mani lūgumi un tika atzīts, ka manai mātei bija jāapstrādā zemes īpašums tanī brīdī, kad viņa bija mirusi."

Pēc Mežvida ieskata līdzīgas darbības pieļāvusi arī bijusī Administratīvās rajona tiesas tiesnese Agija Kudrēviča kura "izskatīja lietu par Domes virzīto SIA "Eko vējš" VES būvniecības projekta ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN) procedūras tiesiskumu. A.Kudrēviča pašreiz strādā Liepājas pilsētas domē par būvvaldes juristi, un nevar neredzēt Liepājas pilsētas domes amatpersonu interesantās aktivitātes VES projektu virzībā. Jānorāda, ka par Liepājas pilsētas būvvaldes izdotajām būvatļaujām SIA "Rapsoil" VES būvniecībai Liepājas pilsētas teritorijā tikai 7,7 km attālumā no Rožu laukuma (!), pamatojoties uz biedrības "Vides aizsardzības klubs", "Latvijas ornitoloģijas biedrība" un uz manas dibinātās biedrības "Sabiedrība par vidi "Dadzis"" iesniegtā pieteikuma pamata Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu namā ir ierosināta lieta ar lūgumu atzīt SIA "Rapsoil" būvatļaujas par prettiesiskām.

SIA "Rapsoil" VES būvniecības projektu Liepājas pilsētā un SIA "Vides enerģija" A.Priedola Domes vadītajā Grobiņas novada Medzes pagastā virzīja Daugavpils domes amatpersonu iespējamais kukuļotājs Gints Sorokins, kuru laikam pieķēra ar kukuli Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk – KNAB)."

Mežvidam ir aizdomas "par to, vai Liepājas puses pašvaldības valsts amatpersonas un pilnvarotās personas nav kukuļotas, lai realizētu VES būvniecības projektus". Viņš pieļauj, ka šīs amatpersonas varbūt ir nodarbojušās ar apzinātām nelikumībām, virzot VES būvniecības projektus un varbūt dodot kādam iespēju atmazgāt netīro naudu:

"A.Priedols, M.Ekšteins, arhitekts J.Grundbergs un G.Gulbe nevar noliegt, ka ir īpaši aktīvi aizstāvējuši VES būvniecības projektu realizētāju mantiskās intereses. Deputāti paļaujoties uz juristes G.Gulbes sniegto dokumentu juridisko izvērtējumu ir balsojuši par dokumentiem, kuri, iespējams, ir prettiesiski, tādejādi paši nesaprotot, ka ir saistīti un atbildīgi par, iespējams, prettiesiska un noziedzīgi veiktām darbībām, par kurām jānes atbildība, ko nosaka dažādi likumi, tai skaitā Krimināllikums".

Mežvids norāda, ka "arhitekts J.Grundbergs jau 2010.gada 28.aprīlī ir izdevis būvatļaujas", ar kurām "atļāva SIA "Eko vējš" būvēt četras VES Grobiņas novada Medzes pagasta nekustamajā īpašumā "Papardes". Apstrīdot būvatļaujas Domē, konkrētas Domes amatpersonas tās atzina par tiesiskām. Konkrēti tiesneši, pretēji administratīvā procesa likumam, acīmredzamas nelikumības atzina par tiesiskām."

Pērn 30.aprīlī Grobiņas dome pieņēmusi lēmumu "Par Alda Mežvida iesniegumu", un, "atklāti balsojot, Ginta Kampare, Modris Ekšteins, Inese Meļķe, Elga Jonase, Genādijs Jefimovs, Inga Ratniece, Aivars Galeckis, Jānis Neimanis, Ilga Heinacka un Jānis Cipriķis nobalsoja "par" un noraidīja visus manus lūgumus, kuri bija saistīti ar manu 2015.gada 4.februāra iesniegumu un iesniegtiem papildmateriāliem".

Par lēmumu nav balsojis A.Priedols, kurš "varbūt labi saprot, ar ko varētu beigties pretlikumīga darbība, kura vērsta pret mani un ģimeni". Taču, norāda Mežvids, "nepiedaloties kādā balsojumā jau netiek izslēgta A.Priedola atbildība kā Domes priekšsēdētājam. Laikam nav grūti saprast kādēļ M.Ekšteinam ir tāds balsojums un [viņš] aktīvi piedalās VES būvniecības projektu virzībā, jo, ieskatoties M.Ekšteina valsts amatpersonu deklarācijā par 2012.gadu, 2013.gadu un 2014.gadu, 7.punktā var atrast interesantas lietas".

Mežvids iesniegumā raksta, ka "2015.gada 13.februārī stājas spēkā spriedums, ar kuru SIA "Eko vējš" nekustamā īpašumā "Papardes" atļāva būvēt četras VES, kurām nav pat veikts sākotnējais IVN, jo tiek uzstādītas nevis 250kW jaudas VES, bet gan 330kW jaudas un cita modeļa VES. Ja SIA "Eko vējš" uzstāda VES ar nominālo jaudu 330 kW, tad tas pārsniedz VES ieviešanas atļaujās norādīto jaudu 250 kW."

Mežvids uzskata, ka ar 2015.gada 13.februāra spriedumu "konkrēti tiesneši, kā arī Domes amatpersonas un citi speciālisti (par kuriem arī ir interesanta informācija) ir atļāvuši SIA "Eko vējš" piesārņot tam nepiederošus īpašumus", klaji pārkāpjot Medzes pagasta apbūves noteikumus un virkni likumu .

"Protams, Eiropas Cilvēktiesību tiesā nesapratīs to, un citiem tiesnešiem un citām Domes amatpersonām visticamāk VES būvniecības likumības izvērtēšana būs jāskata no jauna, tērējot administratīvos resursus, kurus piedzīs no tiem, kuri VES būvniecības projektus prettiesiski ir virzījuši."

"Mans dzimtas īpašums, kuru Domes konkrētas amatpersonas, tai skaitā A.Priedols ir atļāvuši SIA "Eko vējš" piesārņot un atsavināt VES aizsargjoslu zemi par vienreizēju samaksu, maksā ne mazāk kā 500 000 EUR. Par cik Domes, iespējams, prettiesiskas darbības rezultātā apzināti tiek dota atļauja kādam citam lietot man piederošu dzimtas īpašumu "Sīļi", tad uzskatu, ka Domes amatpersonas, iespējams, ir veikušas apzinātu īpašuma izkrāpšanu grupā pēc iepriekšējas vienošanās lielā apmērā mantkārīgā nolūkā. Turklāt Domes darbības rezultātā manai mirušai mātei un manai ģimenei tika izteikti draudi, kas lika un vēl liek dzīvot emocionālā stresa situācijā, bojāt veselību un tērēt laiku un līdzekļus, lai novērstu acīm redzamu valsts amatpersonu bezdarbību un korupciju. Par cik manai mātei no Domes puses tika radīti apstākļi, kuri bija arī par iemeslu viņas aiziešanai Aizsaulē, tad uzskatu, ka Domes amatpersonas ir, iespējams, veikušas apzinātas darbības, kuras tiks izskatītas kriminālprocesa ietvaros. Krimināllikums arī atļauj atzīt mani par cietušo, ja nodarīts kaitējums manai mātei, turklāt smags kaitējums," iesniegumā raksta Mežvids.

Viņš arī norāda, ka gadu gaidījis atbildes un reālu darbību no domes un deputātiem par iesniegumā norādītajiem lūgumiem, bet "atbildes un rīcība no A.Priedola puses par acīm redzamām nelikumībām nav nekādas. [..] Dome un Domes deputāti nav darījuši neko un vēl 2016.gada 3.februārī Dome un Domes amatpersonas SIA "Eko vējš" ir atļāvušas piesārņot manu dzimtas īpašumu "Sīļi" vai viņa tiesību pārņēmējam, tādejādi liedzot īpašuma lietošanas un apbūves tiesības pār savu īpašumu".

No Grobiņas domes Mežvids vēlas saņemt rakstiskas atbildes uz virkni jautājumu, tajā skaitā: izvērtēt Aivara Priedola spēju turpmāk vadīt Grobiņas novada domi un lūgt viņam atkāpties no domes priekšsēdētāja amata; izvērtēt, vai Grobiņas novada domes juriste Gunta Gulbe nav nodarījusi kaitējumu Grobiņas novada domei sniedzot, iespējams, juridiski aplamus dokumentu izvērtējumus, tādejādi liekot deputātiem, pašiem nezinot, pieņemt, iespējams, prettiesiskus lēmumus; izvērtēt, vai Modris Ekšteins pieņemot lēmumus SIA "Vides enerģijas" interesēs nav pārkāpis likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jo saņem maksu no SIA "Vēja parks".

Mežvids arī vēlas, lai par Grobiņas novada dome izmaksā viņam morālā kaitējuma atlīdzinājumu 7000 eiro apmērā par viņam "nodarīto morālo kaitējumu, nesniedzot atbildes un neveicot nekādas darbības, lai novērstu iespējamās nelikumības".