Lai piedāvātu skolēniem apgūt darba iemaņas un gūt praktisku pieredzi, katru gadu Liepājas skolēni tiek aicināti izmantot iespēju vasaras laikā strādāt algotu darbu.

Ar pašvaldības finansiālu atbalstu Liepājā arī šovasar varēja strādāt 300 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem, savukārt ar pašvaldības un Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) kopēju līdzfinansējumu – 100 jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Skolēni visas vasaras garumā savu darba vadītāju uzraudzībā veic dažādus pienākumus. Liepājas muzejā skolēni uzrauga ekspozīcijas, vairākās pirmskolas izglītības iestādēs palīdz bērnudārza audzēkņu pieskatīšanā, kā arī dažādos uzkopšanas un labiekārtošanas darbos visā pilsētā –  ravē nezāles, stāda puķes, lasa vēja nolauztos zarus, pļauj zāli, laista puķes, slauka pagalmus. Iekštelpās mazgā palodzes, izvāc makulatūru un salauztās mēbeles, palīdz noņemt aizkarus, slauka putekļus, krāso, kā arī veic citus savam vecumam piemērotus darbus.

13 un 14 gadus vecie skolēni sadalīti piecās maiņās, katra maiņa strādā divas nedēļas. Darba process norit darba vadītāja uzraudzībā. Pirmā maiņa savu darbu uzsāka 8. jūnijā, bet pēdējā maiņa to sāks 17.augustā un noslēgs 28.augustā.

Savukārt 15 līdz 20 gadus vecie skolēni piedalās pasākumā "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs". 50 jaunieši strādāja jūlijā un vēl 50 strādās augustā. 

Šogad projektam "Skolēnu nodarbinātība vasarā” kopumā bija pieteikušies 1037 skolēni – 628 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem, 409 skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem.
Skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem var strādāt četras stundas dienā, savukārt skolēni pēc pamatskolas beigšanas var strādāt septiņas stundas dienā.

Algots darbs tiek piedāvāts pašvaldības budžeta iestādēs divās vecuma grupās: 13 un 14 gadus veciem skolēniem (piesakoties savās izglītības iestādēs) un 15 līdz 20 gadus veciem skolēniem (ar NVA starpniecību).

Pavasarī Liepājas skolēni algotam darbam vasarā tika aicināti pieteikties e-klasē, pie sociālā pedagoga vai karjeras konsultanta (katrā skolā ar direktora rīkojumu nozīmēta atbildīgā persona par skolēnu nodarbinātību).

Skolēni tiek pieņemti darbā, ņemot vērā šādus kritērijus:
• skolēnam ir labas sekmes un uzvedība, pozitīva attieksme pret darbu,
• skolēns ir bārenis,
• skolēns atrodas aizbildnībā vai audžuģimenē,
• skolēns ir no daudzbērnu ģimenes,
• skolēns ir no ģimenes, kurai ir trūcīgās ģimenes statuss,
• skolēna ģimeni skārušas COVID-19 ekonomiskās sekas, darba zaudējums vai dīkstāve darbā vecākiem.