Skolēni vecumā no 18 gadiem un studenti tiek aicināti pieteikties dalībai ERAF projektā "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" (Nr. 1.1.1.3/21/A/004). Iespēja pieteikties šeit.

Šobrīd projektā ir iesaistījušies 70 dalībnieki, kuri gan realizē savas biznesa idejas, gan risina jau esoša uzņēmuma uzdevumu, informē biedrības
"Impact Hub Liepāja" pārstāve Ilze Šupstika.

Projektā piedalās jaunieši no Liepājas Universitātes,  Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas, O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas, Liepājas Valsts tehnikuma, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas, Biznesa augstskolas "Turība", Latvijas Zinātņu Tālmācības Vidusskolas, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas.

Projekta lieldraugi ir Liepājas Universitāte, "Impact Hub Liepāja", Liepājas Universitātes attīstības fonds, Liepājas Izglītības pārvalde, kā informatīvs atbalsts projektā piedalās Liepājas Valsts tehnikums.

Projekta ietvaros jauniešiem ir iespēja doties triecienpraksēs un iepazīt daudz un dažādus uzņēmumus, profesijas un uzdot sev interesējošus jautājumus uzņēmējiem. Līdz šim ar projektu sadarbojušies tādi uzņēmumi un organizācijas kā radošā apvienība SIA "Šarmants", biedrība  "Keep the Change", "Kurzemes Biznesa Inkubators/ Digitālā Mārketinga Fabrika", Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs, fitnesa centrs "CF Liepāja". Tāpat jauniešiem tiek nodrošinātas bezmaksas meistarklases, lekcijas un apmācības uzņēmējdarbībā, inovētspēju attīstīšanai.

Projekta īstenošanas laiks ir 15 mēneši līdz 30.11.2023.

Projektā var iesaistīties visu līmeņu studējošie – sākot no vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem, līdz visu līmeņu un programmu studentiem Liepājā.

Ikviens interesents ar informāciju par projektu "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" var iepazīties šeit.