No 1. līdz 10.septembrim atvērta pieteikšanās Liepājas pamatizglītības vecuma posma dabaszinību mācību jomas pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides programmai "Dabas mājas aprīkojums un tā izmantošanas iespējas", kas notiks 14.septembrī no pulksten 9 līdz 17 Dabas mājā un Zirgu salas teritorijā, informē Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) izglītības metodiķe Justīne Rusakova.

Pieteikšanās noritēs līdz 10.septembrim vai līdz brīdim, kad tiek sasniegts 20 pedagogu skaits, aizpildot pieteikuma anketu: ej.uz/DMmacibas_1409. Pēc pieteikšanās ar katru pedagogu notiks individuāla saziņa.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma norisināsies gan ārā, Zirgu salā, gan Dabas mājas telpās, aptverot ne tikai Dabas mājā pieejamo aprīkojumu un iekārtas mācību procesa pilnveidošanai, bet arī dodot iespēju saprast, kā tās saistās ar mācību priekšmetu saturu, sniedzot padziļinātu priekšstatu par rīku un aprīkojuma izmantošanu.  Lai pēc programmas apgūšanas izglītības iestāžu pedagogiem būtu iespēja bez maksas piekļūt Dabas mājas pētniecības aprīkojumam (izmantot brīvpiekļuves laiku), no katras Liepājas vispārizglītojošās izglītības iestādes programmas apguvei jāpiesakās vismaz vienam pedagogam.

Brīvpiekļuves laiks nozīmē iespēju izmantot bez maksas Dabas mājā pieejamo aprīkojumu un iekārtas mācību satura papildināšanai. Brīvpiekļuves laiks Liepājas vispārizglītojošo iestāžu pedagogiem, iepriekš saskaņojot ar Dabas mājas administrāciju, būs pieejams no 21.septembra katru trešdienu visu semestri un uz to būs iespējams saņemt pašvaldības nodrošinātu transportu, pie nosacījuma, ka pedagogs īsteno savas nodarbības saturu darbā ar aprīkojumu. Šīs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apgūšana nodrošina izglītības iestādei piekļuvi Dabas mājā pieejamajam aprīkojumam brīvpiekļuves laikā.