Saistībā ar to, ka Liepājas pašvaldībā tiek aktualizēti ielu tirdzniecības noteikumi, pašvaldība vēlas noskaidrot iedzīvotāju un pašu uzņēmēju viedokli par esošajām ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām, lai ierosinājumus ņemtu vērā noteikumu gala redakcijas izstrādē, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Visas pašvaldības iekārtotās un ar pašvaldību saskaņotās esošās ielu tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu un citu pakalpojumu sniegšanas vietas var apskatīt vienkopus kartē. Kartē visas esošās vietas ir sadalītas pa veidiem ar norādi, kas paredzēts sabiedriskajai ēdināšanai, ielu tirdzniecībai vai pakalpojumu sniegšanai.

Liepājnieki savu viedokli var izteikt, aizpildot elektronisku aptauju: forms.gle/3rnGoGwoRDk5PUM3A

Ielu tirdzniecības noteikumu darba grupa strādā pie ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu saistošo noteikumu aktualizēšanas. Lai noteikumi būtu atbilstoši gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju interesēm un vajadzībām, liepājnieki aicināti izteikt ierosinājumus, kur vēl pietrūkst ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas, vai tieši otrādi – kur to ir par daudz, vai kur būtu nepieciešams paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu.

Papildu informācija par tirdzniecības atļaujām publicēta pašvaldības mājaslapā: www.liepaja.lv/uznemejiem/atlaujas-un-licences/tirdzniecibas-atlaujas/

Jūrmalas parkā un pludmalē par ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu, citu pakalpojumu sniegšanas vietām tiek organizētas nomas tiesību izsoles, to rezultātus par pēdējiem trīs gadiem var apskatīt pašvaldības mājaslapā: www.liepaja.lv/dokumenti/nomas-tiesibu-izsolu-rezultati/