Divu dienu garumā tiešsaistē notika 26. starptautiskā zinātniskā konference "Vārds un tā pētīšanas aspekti", kuru rīko Liepājas Universitāte, Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija (LLVA) un Valsts pētījumu programma (VPP) "Latviešu valoda", informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Konference sākās 25. novembrī ar plenārsēdi, kurā atklāšanas vārdus latviešu un lietuviešu valodā teica Liepājas Universitātes zinātnes prorektore Ieva Ozola, klātesošos uzrunāja Liepājas Universitātes rektore Dace Markus un LLVA vadītāja Baiba Egle, kura atzina: "Šī konference ir kā stūrakmens valodniekiem – bija pierasts tikties Liepājā, šogad tā nenotiek, bet novēlu gūt iedvesmu un idejas pētījumiem."

Plenārsēdē referātu par tematu "Lingvistiskās attieksmes izpausmes  ārkārtējās epidemioloģiskās situācijas apstākļos" nolasīja akadēmiķe Ina Druviete, apliecinot, ka valoda ir dzīvs organisms, kas attīstās līdzi laikam. Par terminu atlases metodoloģijas un prakses jautājumiem runāja Liepājas Universitātes asociētā profesore Anita Helviga un profesore Diāna Laiveniece.

Konference ir veltīta abām dzīvajām baltu valodām, un divu dienu laikā, strādājot divās plūsmās, valodnieki nolasīja un noklausījās ap četrdesmit referātu. Konferences "Vārds un tā pētīšanas aspekti" zinātniskās komitejas dalībniece profesore Diāna Laiveniece, izvērtējot tās gaitu, saka: "Liepājas konferencei ir dziļas saknes Latvijas un tuvējo kaimiņvalstu valodnieku apziņā. Nu jau otro gadu pandēmijas dēļ klātienes tikšanās nav iespējama. Taču tas nenozīmē, ka drīkstam atļauties neturpināt rūpīgi kopto tradīciju. Liepājas "Vārda" konference, lai arī mainījusi savu formu no klātienes foruma uz attālinātu saietu, notiek kā ierasts, un tas mūs visus priecē. Tradicionālajām vērtībām šajā dīvainajā laikā, manuprāt, ir vēl lielāka nozīme nekā tā bijusi iepriekš."

Konference beigu daļā tika dots ieskats 2021.gada valodniecības izdevumos, prezentējot sešus jaunus pētījumus, par ko rīcības komitejas priekšsēdētāja profesore Linda Lauze saka: "Šodien ieskatam piedāvājam tos valodniecības izdevumus, kuru izvēli ir noteikuši divi galvenie faktori. Viens ir saikne ar konferences "Vārds un tā pētīšanas aspekti" atbalstītājiem: grāmatas, kas ir tapušas VPP "Latviešu valoda", un darbi, kurus ieteikusi prezentēt LLVA. Otrs faktors ir Liepājas Universitātes Humanitārās un mākslas zinātņu fakultātes un Kurzemes Humanitārā institūta sadarbība ar citām zinātniskajām institūcijām – Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu un Ventspils Augstskolu."