Liepāju lepni saucam par vēja pilsētu, roka pilsētu, mākslas pilsētu. Tikpat labi arī metālapstrādes pilsētu, bet vai tuvākā vai mazliet tālākā nākotnē Liepāju varēsim saukt arī par IT pilsētu? Varbūt viedpilsētu?

Atbildi uz šo jautājumu piektdien, 18.septembrī, "Rietumu radio" meklēja kopā ar Liepājas Digitālo inovāciju parka vadītāju Agati Ambulti.