"Mūs apbižo! Spārda kā bumbu! Kad prasu Naurim (Putāns, mājas apsaimniekotājas SIA "LNA" mājas pārzinis – irliepaja.lv) tāmi, viņš saka – prasi mājas vecākajai, bet mājas vecākā sūta uz "LNA"," sašutis stāsta liepājnieks Aivars Sprūde no Šaurās ielas 2 – 3.


Aivars Sprūde šajā namā (runa ir par vienu no trim mājām, kurām pēc "LNA" pārstāves Ievas Pukas teiktā ir kopīga adrese) dzīvo 56 gadus, taču


dzīvokli nav privatizējis, līdz ar to ir īrnieks, un, kā izrādās, bez tiesībām.

Pareizāk sakot, tikai ar vienu vienīgu "tiesību" – nomaksāt īres rēķinus (kuros pēdējā gada laikā vairs netiekot atspoguļota mājas ikmēneša bilance*). Sapratis, ka, nebūdams dzīvokļa īpašnieks, paliks nesadzirdēts, Aivars Sprūde gan esot uzsācis dzīvokļa atsavināšanas procesu. Taču līdz šim viņš ir bijis tikai īrnieks, un, kā portālam irliepaja.lv skaidroja Puka, "īrniekam nav tiesību pieprasīt tāmes, to drīkst tikai dzīvokļu īpašnieki". Šajā gadījumā dzīvokļa nr.3 īpašniece ir pašvaldība. Taču pašvaldība nav izrādījusi interesi par to, kas notiek Šaurās 2 pagrabstāvā, kur mājas vecākā ("LNA" gan norāda, ka Ineta Timma ir kontaktpersona, nevis mājas vecākā) uzsākusi remontus, kas skar arī 3.dzīvokļa īrnieka, un ne tikai viņa, intereses. Vairāk izklāstīts Sprūdes iesniegumā "pilsētas galvenajam būvinspektoram", lūdzot pārbaudīt īpašumu Šaurā ielā 2 – 1:


"Mūsu kopīpašuma 5. dzīvokļa īpašniece Ineta Timma iegādājās pagraba īpašumu Nr.1. Pārbūves rezultātā tika no griestiem noņemta skaņas un siltuma izolācija, to nomainot pret vati. No sijām visas mājas garumā noņemta izolācija. Uz sijām no apakšas skatoties bija spundētās dēles (melnie griesti). Starp sijām 5 cm biezumā un 85 cm garumā dēļu gali un uz tiem smalkie izdedži. Tagad sijas ir kailas un pie tām ir pieskrūvēts reģipsis, līdz ar to dzīvoklī Nr. 3 ir aukstāks, nekā līdz tam. Bez saskaņošanas ar iedzīvotājiem tika arī nojaukta starpsiena, kas atdala viņas īpašumu un kopīpašumu. Sazinoties ar būvekspertu Juri Biršu un izstāstot viņam visu iepriekš rakstīto, viņš apstiprināja, ka sijām no apakšas ir jābūt nosegtām, lai netiek klāt mitrums. Vairākkārtējas sarunas ar pagraba dzīvokļa īpašnieci ir palikušas bez rezultātiem un lūgums uzrādīt būvatļauju arī netika izpildīts".


Sazinoties ar būvvaldi, portāls irliepaja.lv noskaidroja, ka pirmdien būvinspektors objektu apskatījis, ir uzsākta administratīvā lieta un

īpašniecei būs jāsniedz paskaidrojums, jo "dokumentācija darbiem nav saskaņota".

Kā redzams, satraukums nav bez pamata. Sprūdem ir iebildumi pret to, ka mājas vecākā (kontaktpersona) "visu dara vienpersonīgi", neatskaitoties par iztērētajiem līdzekļiem pārējiem dzīvokļu īpašniekiem.


Aivars Sprūde uzskaita virkni darbu, kas pēdējo desmit gadu laikā mājā paveikti, viņaprāt, nekvalitatīvi – sākot ar jumta remontu, beidzot ar vārtiem un divām mājas ieejas durvīm, kuras gan saņēmušas pašvaldības līdzfinansējumu, tomēr ne tuvu neesot tādas, kādas bijušas ēkas vēsturiskās durvis.


Neuzticība mājas vecākajai novedusi pie tā, ka apsaimniekotājam pieprasīta atskaite par naudas izlietojumu pērn un šajā gadā, kā arī tāmes un pieņemšanas/nodošanas akti visiem līdz šim veiktajiem darbiem. Pēc Sprūdes teiktā, pieprasījumu, ko palīdzējusi uzrakstīt kaimiņiene, viņš iemetis "LNA" pastkastītē. Savukārt LNA atbildē portālam irliepaja.lv teikts: "Līdz šim "Liepājas namu apsaimniekotājs" nav saņēmis ne mutisku, ne rakstisku iesniegumu ar jautājumiem, kas apšaubītu mājas kontaktpersonu darbību, tāpēc uzņēmuma speciālisti nevar iesaistīties problēmas risināšanā."


Foto: irliepaja.lv.


Sprūde mājas vecāko (kontaktpersonu) pat apsūdz patvaļīgā kopīpašuma telpu piesavināšanā – pagraba telpām Nr.1, kuras pēc "LNA" pārstāves teiktā Ineta Timma iegādājusies izsolē, īpašniece esot pievienojusi vēl vairākas pagrabstāva telpas, un nu visu remontējot, iespējams, par mājas naudu.


"LNA" pārstāve gan skaidroja, ka vienkārši paralēli notiekot gan telpu, ko Timma iegādājusies izsolē, gan mājas kopīpašumā esošo telpu remonts ("LNA": "Kopīpašumu telpu remonts notiek par mājas uzturēšanas līdzekļiem un saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku lemto"). Diemžēl, kā izrādās, darbi nav saskaņoti ar būvvaldi, lai arī "LNA" atbildē portālam irliepaja.lv raksta, ka "Remontdarbi tajās tiek veikti saskaņā ar Būvvaldes prasībām un arhitekta izstrādāto projektu".

Ēkā, kurā dzīvo Sprūde, ieskaitot privātīpašumus pagrabstāvā, ir desmit dzīvokļi, bez paša Sprūdes pieci citi dzīvokļu īpašnieki ir parakstījušies, ka nepiekrīt tam, ka dzīvokļu nr.5 un Nr.1 īpašniece Ineta Timma izmanto pagraba koplietošanas telpas tikai savām vajadzībām.


Tātad kaimiņi vismaz šajā jautājumā atbalsta Sprūdi.

Sprūde portālam irliepaja.lv sacīja, ka par visiem iepriekš minētajiem jautājumiem grib runāt mājas iedzīvotāju kopsapulcē, un, ja nesaņems apmierinošas atbildes – izteikt neuzticību kontaktpersonai.


Portāls irliepaja.lv izsaka cerību, ka izņēmuma kārtā "LNA" nāks pretī ilggadīgam mājas iedzīvotājam un potenciālam dzīvokļa īpašniekam, sarīkojot šādu sapulci, uzklausot un sniedzot atbildes gan Sprūdem, gan viņa kaimiņiem.


*"LNA" atbildē portālam irliepaja.lv teikts: ""Liepājas namu apsaimniekotāja" klienti saņemt informāciju par mājas uzturēšanas maksājumiem, aktuālo bilanci, pārskatīt savus rēķinus, kā arī iesniegt skaitītāju rādījumus var, reģistrējoties klientu portālā mans.lna.lv. Ja iedzīvotājs ir pašvaldības dzīvokļa īrnieks, kopš pagājušā gada jūlija pašvaldības dzīvokļu īrniekiem tiek sagatavots un izsūtīts rēķins atbilstoši dzīvokļa īres nosacījumiem un satur informāciju, kas saistoša tieši īrniekam".