Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā "Rūre" Labraga ielā, Liepājā, tuvāko nedēļu laikā ievietos 20 liepājniekus, kuri gaidījuši rindā uz pansionātu, portālu irliepaja.lv informēja Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.


Šonedēļ Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests noslēdzis līgumu ar SIA "Magnum Social & Medical Care" par pašvaldības līdzfinansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu šonedēļ atvērtajā sociālās aprūpes centrā "Rūre”.


Pašvaldības līdzfinansētu aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti var saņemt cilvēki, kuriem nepieciešama ilglaicīga diennakts aprūpe (pansionāti) un nav tuvinieku, kuri to spēj nodrošināt, kā arī gadījumos, kad likumīgie apgādnieki materiālās situācijas dēļ nespēj līdzfinansēt šo aprūpi. Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli.


Valsts normatīvie akti nosaka, ka cilvēks, kurš saņem šo pakalpojumu, maksā 85% no viņam izmaksātās pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta. Ja cilvēks pats vai viņa likumīgie apgādnieki dažādu objektīvu apstākļu dēļ nevar samaksāt pilnu pakalpojuma maksu, pašvaldība sedz starpību.


Sociālās aprūpes centrs "Rūre" izveidots vietā, kur agrāk atradās Liepājas bērnunams, no kura bērni šogad pārcēlušies uz denstitucionalizācijas projektā ierīkotajām ģimeniskai videi pietuvinātajām jaunajām mājām Salmu ielā un Viršu ielā.


Centrs "Rūre" nodrošinās paliatīvo aprūpi un sniegs senioriem pansionāta pakalpojumus ar medicīnisko aprūpi vienuviet.


Kā uzsver Liepājas domes Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska, pansionāts Liepājā bija sen gaidīts, jo līdz šim Liepājas seniori tika ievietoti pansionātos ārpus Liepājas vai arī gaidīja uz vietu pansionātā, pavadot ilgāku laiku sociālajās gultās slimnīcā. Labs papildinājums pakalpojumam esot tas, ka klientiem būs pieejama arī medicīniskā aprūpe, kas Latvijas kontekstā ir jauns un mūsdienīgs virziens.


Plānots, ka līdz 3.jūnijam sociālās aprūpes centrā tiks ievietoti pirmie seši liepājnieki no sociālās aprūpes gultām Priekules slimnīcā, bet līdz 10.jūnijam 7 – 10 cilvēki no sociālās aprūpes gultām Veselības centru apvienības (VCA) Brīvības ielā 95. Līdz jūnija vidum uz centru tiks pārvietoti seši cilvēki no Liepājas Reģionālās slimnīcas sociālās aprūpes gultām Jūrmalas ielā 2, bet pēc Jāņiem tiks uzņemti arī cilvēki no dzīvesvietām, kuri gaidījuši rindā uz pansionātu. Plānots, ka liepājniekiem centrā šogad būs līdz 30 vietām.


Pašlaik Sociālajam dienestam noslēgti līgumi par 36 liepājnieku ilgstošu sociālo aprūpi un rehabilitāciju četrās institūcijās ārpus Liepājas – SAC "Landze" Ventspilī, pansionātā "Rokaiži", aprūpes namā "Valtaiķi", nodibinājumā "Fonds" Cilvēks cilvēkam"" Pāvilostā un sociālās aprūpes centrā "Laimas" Gramzdā.


Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt mājokli un diennakts aprūpi cilvēkiem, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt gadījumos, kad Sociālais dienests, izvērtējot situāciju, pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējumu sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojuma piešķiršanu. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis jautājuma risināšanai var vērsties Sociālajā dienestā 218. kabinetā, kontakttālrunis: 63 489 672.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Magnum Social & Medical Care" reģistrēta 2020.gada februārī, tās pamatkapitāls ir 257 800 eiro. Uzņēmuma finanšu rādītāji par pagājušo gadu nav publiskoti. Uzņēmums pieder Kristiānam Dāvim.