Liepājas Universitātes rektora vietas izpildītāja Māra Zeltiņa un Latvijas Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis noslēdza savstarpējās sadarbības līgumu.

Tā ietvaros ir paredzēts kooperēties intelektuālā īpašuma, izglītības, zinātniskās darbības un inovāciju un starptautiskās sadarbības jomā, informē Liepājas Universitātes Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Sandris Laganovskis uzrunā teica: "Mēs varam informēt par preču zīmju, dizainparaugu un patentu reģistrēšanu. Latvijā ir daudz iniciatīvas bagātu cilvēku, kuri rada jaunus produktus, bet ir jāatceras, ka radītais produkts ir arī jāizsargā. It īpaši, ja 60% patentu Latvijā nāk no universitātēm."

Abas puses vienojās, ka mācību gada laikā Patentu valdes speciālisti studentiem nolasīs lekcijas par preču zīmju un patentu reģistrēšanu. Jau šodien studentiem un nozares interesentiem bija iespēja noklausīties lekciju par dizainparaugu aizsardzību un darbu ar datu bāzēm. Tas īpaši interesēja dizaina un uzņēmējdarbības nozares studentus.