Kaut arī lielākajā daļā augstskolu uzņemšana tuvojas noslēgumam, Biznesa augstskolas "Turība" filiāles gaida jaunos studentus līdz pat vasaras beigām, 31. augustam.

Liepājas filiālē tiek gaidīts ikviens, kurš vēlas apgūt zinības studiju programmās Mārketings un tirdzniecība, Tiesību zinātnes un Grāmatvedība un finanses, informē augstskolas sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Kristiāna Ūdre.

Piesakoties studijām līdz 25.augustam, studijas iespējams uzsākt par zemāku studiju maksu. Kā skaidro "Turības" Liepājas filiāles vadītāja Agnese Getaute-Zariņa, "studijām "Turības" Liepājas filiālē ir vairākas priekšrocības. Pirmkārt, koledžas programmās tiek piedāvāts īsā laikā iegūt starptautiski atzītu un darba devēju rekomendētu augstāko izglītību par vienu no zemākajām studiju maksām salīdzinājumā ar citu augstskolu filiālēm reģionos. Otrkārt, pēc studiju programmas absolvēšanas ir iespējams turpināt izglītoties jau nākamajā – bakalaura – līmenī otrajā vai trešajā studiju kursā Rīgā, izmantojot absolventa studiju maksas atlaidi 10% visam studiju periodam. Laiks netiek zaudēts, bet nauda tiek ietaupīta".

"Turības" Liepājas filiāles vadītāja stāsta, studiju maksa visām programmām ir EUR 700 gadā, kas tiek piemērota filiāļu reflektantiem, noslēdzot studiju līgumu līdz 2014.gada 25.augustam. Piesakoties studijām pēc 25.augusta, mācības koledžas programmās Liepājā izmaksās EUR 1050 gadā. Tie studēt gribētāji, kuri vēlas iestāties filiāles realizētajās studiju programmās, par papildu samaksu EUR 28,46 studijām var pieteikties arī pēc 31.augusta.

Studēt gribētāji papildus var izmantot arī citas augstskolas piedāvātās (līdz pat 50 %) atlaides – Absolventa radinieka atlaide, Studē ar ģimeni, Jauno komersantu skola, Jauno profesionāļu skola, rodot iespēju ar izdevīgākajiem nosacījumiem iegūt augstāko izglītību.

Augstskolas filiālēs studijas notiek sestdienās, tādējādi darbu var lieliski apvienot ar studijām. Koledžas izglītība var būt laba un izdevīga alternatīva jaunajām māmiņām, kuras bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā turpina izglītoties.

Plašāka informācija par studiju iespējām un iestāšanās noteikumiem atrodama www.turiba.lv.

Biznesa augstskolas "Turība" Liepājas filiāle dibināta 2003.gadā un lepojas ar 407 absolventiem, kas ir trešais lielākais absolventu skaits salīdzinājumā ar citām augstskolas filiālēm. Liepājas filiālē var apgūt 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Finanses un grāmatvedība, Mārketings un tirdzniecība un Tiesību zinātnes. Augstskolas filiāle darbojas Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas telpās (Rīgas iela 50).