Liepājas pašvaldība projekta "Saredzi citādāk" ietvaros 2018.gadā turpina organizēt bezmaksas sociālās pilnveides nodarbības cilvēkiem ar redzes traucējumiem un invaliditāti.

Nodarbības tiek rīkotas sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Sākot ar 1. maiju, tiek organizētas jaunas nodarbību grupas, tāpēc cilvēki ar redzes traucējumiem un invaliditāti, kā arī personas ar I, II un III grupas invaliditāti laipni aicinātas pieteikties nodarbībām, sazinoties ar Liepājas Neredzīgo biedrības projektu daļu pa tālruni 26 056 026 (Zanda vai Jeļena). Vietu skaits nodarbībās ir ierobežots.

Nodarbību dalībniekiem būs iespēja apgūt jaunas prasmes un zināšanas šādās nodarbībās:
• mājturības un dārza darbi – tiks apgūtas mājas un lauku dabu zināšanas un prasmes, notiks teorētiskas un praktiskas nodarbības par veselīgu uzturu, ēst gatavošanu, ēdiena pasniegšanu, galda kultūru, ražas novākšanu un saglabāšanu, dārza darbu plānošanu, dažādu dārza darbu apgūšanu, tiks stiprinātas prasmes darbu plānošanā un organizēšanā, varēs apgūt dažādu darba rīku pielietošanu,
• mājamatniecības nodarbības – tiks mācīts par dažādiem ikdienas sadzīves priekšmetu remontdarbiem, tiks apgūtas iemaņas galdniecībā, kokapstrādē (kā krāsot, naglot, lakot u.tml.),
• datorapmācību nodarbības – apmācības notiks īpaši aprīkotā datorklasē, kas pielāgota vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, tiks apgūtas dažādas datorprogrammas, sociālo tīklu izmantošana, i-bankas lietošana, mobilā tālruņa lietošana u.tml.
• apmācības par pilsētvides pieejamību Liepājā – orientēšanās pilsētvidē, iepazīšanās ar pludmales pieejamības kompleksa lietošanu, taktilo karšu un citu pilsētvides objektu apgūšana; apmācības notiks nelielās grupās, nodarbību norisi pielāgojot katras personas funkcionālajam stāvoklim gida pavadībā.

Nodarbības atbilstoši to veidam norisināsies Liepājas Neredzīgo biedrībā, Ganību ielā 197/205, un sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā "Dvēseles veldzes dārzs" Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā, Ziemupē. Apmācības par Liepājas pilsētvides pieejamību notiks Liepājas pilsētvidē.

Projekta mērķis ir uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti. To plānots sasniegt, stiprinot sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni un paaugstinot speciālistu kompetences, pilnveidojot infrastruktūru un sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un dažādību.

Projekts tiek finansēts "Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-212 "Saredzi citādāk"" ietvaros. Detalizētāka informācija par projektu pieejama pašvaldības mājaslapā šeit.

Papildu informāciju par nodarbību norisi un citiem jautājumiem var gūt, zvanot pa tālruni 26056026 vai aplūkojot mājaslapā www.redzigaismu.lv, kā arī, sazinoties ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas veselības veicināšanas koordinētāju Aneti Kopštālu-Kupi pa tālruni 63404747.