Aizvadītajā domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu Valsts kasē ņemt ilgtermiņa aizņēmumu uz 15 gadiem līdz 857 540 eiro apmērā par Valsts kases noteikto procentu likmi. Aizņēmuma atdošanu plānot no Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, sākot ar 2024. gadu.

857 540 eiro ir trūkstošā summa, kas nepieciešama Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot nepieciešamo papildu finansējum, ir 3 061 152 eiro, portāls irliepaja.lv uzzināja Izglītības pārvaldē.


Ap 250 000 eiro pietrūkst IT aprīkojumam, pārējais – skolu remontiem.


Remontdarbi notiek gan klašu telpās,...


Projekta ietvaros tiks sakārtotas 15., 8. un 7. vidusskola – ERAF projekts paredz mācību telpu atjaunošanu Liepājas 7. vidusskolā, Liepājas 8. vidusskolā un mācību telpu un sporta zāles atjaunošanu Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā. Tāpat paredzētas IT aprīkojuma iegāde – datori, interaktīvie ekrāni, kā arī mēbeļu iegāde – skolēnu galdi, krēsli.


Iepriekš jau vēstīts, ka 15. vidusskolā plānots atjaunot 23 mācību telpas, veikt ūdens apgādes, elektronistalācijas un citus dažādus tehnisko risinājumu uzlabojumus, tāpat plānots atjaunot sporta zāli, ģērbtuves un ventilāciju, kā arī iegādāties mēbeles un IKT tehnoloģijas. 7. vidusskolā plānots atjaunot 17 mācību telpas, veikt elektronistalācijas un ūdensapgādes uzlabojumus, iegādāties mēbeles un IKT tehnoloģijas. 8. vidusskolā paredzēts atjaunot 20 mācību telpas, veikt sanitāro mezglu, elektronistalācijas, ūdensapgādes remontdarbus, kā arī iegādāties jaunus IKT risinājumus un mūsdienīgas mēbeles.


... gan gaiteņos.


"Visās trīs izglītības iestādēs notiek būvdarbi. Projekta izmaksas sākotnēji tika aprēķinātas pēc projektētāju iesniegtajām tāmēm, taču veicot iepirkumus, kā arī būvdarbu gaitā, kā jebkurā procesā atklājas arī neparedzēti darbi, piemēram, nepietiekams durvju ailes atvērums, siltummezglu shēma, jumta labošana, u.c., kur nepieciešams papildu finansējums, tāpēc tiek plānots aizņēmums Valsts kasē, lai nodrošinātu līdzfinansējuma daļu," portālu irliepaja.lv informēja astāstīja Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.


Pērn augustā deputāti jau palielināja projekta izmaksas par 100 000 eiro.


Projekta noslēgums plānots 2021. gada maijā.