Augusta domes sēdē deputāti atbalstīja grozījumus 2019. gada decembrī pieņemtam lēmumam par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana " īstenošanu trīs vidusskolās, palielinot plānotās investīcijas par vairāk nekā 100 tūkstošiem eiro.


Kā portālam irliepaja.lv skaidroja Izglītības pārvaldes Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Līva Meldere, pēc iepriekšējo ERAF projektu īstenošanas bija izveidojies ERAF finansējuma atlikums, kas kā papildu investīcija tika iekļauts projektā.


"Īstenojot šo projektu, tiks uzlabota mācību vide 7. vidusskolā, 8. vidusskolā un Oskara Kalpaka 15. vidusskolā. Par papildu finansējumu tiks palielināts sākotnēji plānotā Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (datoru un interaktīvo tāfeļu) aprīkojuma vienību skaits. Tāpat visās trīs skolās plānota mācību telpu atjaunošana 7. – 12. klašu posmam, ergonomiskas mācību vides izveide, mācību telpu aprīkošana ar mēbelēm kā arī Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju  aprīkojuma iegāde. Tiks atjaunoti sanitārie mezgli un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā arī sporta zāle," pastāstīja Meldere.


Pēc projektu nodaļas vadītājas sacītā kopējais investīciju apjoms 7. un 8. vidusskolā būs vairāk par 600 000 eiro katrā no tām, bet 15. vidusskolā, kur paredzēts arī sporta zāles remonts, – vairāk nekā miljons eiro.

Kopējā summa pēc papildu investīciju piešķiršanas visu trīs skolu remontam ir 2 659 640,30 eiro, no kuriem 85% jeb 2 103 758,26 eiro ir ERAF finansējums, 3,75% jeb 92 812,86 eiro – valsts budžeta dotācija un 11,25% jeb 278 438,60 eiro – pašvaldības līdzfinansējums. Tāpat pašvaldībai jāsedz projekta neattiecināmās izmaksas 184 630,58 eiro apmērā.


Līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai un vienošanās noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru skolās mācību vides uzlabošanas darbi netiks uzsākti, taču remonti noteikti tiks uzsākti jau šajā gadā, pārliecināta Meldere.


Projekta noslēgums plānots 2021. gada maijā.