Biedrība "Impact Hub" sadarbībā ar Santjago de Kompostela pašvaldību (Spānija), organizāciju "Paideia Galizas fonds" ("Fundación Paideia Galiza") (Spānija), biedrību "EIVA" (Rumānija) un biedrību "Circular Economy Portugal - CEP" (Portugāle) ir uzsākusi projektu "The Circular Way to Inclusion: Youth Empowerment through Circular Economy" ("Aprites ceļš uz iekļaušanu: jaunatnes stiprināšana caur aprites ekonomiku"), lai, izmantojot aprites ekonomikas principus, risinātu dažādas darba ar jaunatni saistītas prioritātes. Projekts tika uzsākts 2022. gada novembrī un šobrīd noris aktīva aktivitāšu plānošana, informē "Impact Hub Liepāja" sabiedrisko attiecību speciāliste Dana Liniņa.

Projekta mērķis ir veicināt kvalitatīvu darbu ar jaunatni, jauniešu iekļaušanu darba tirgū, daudzveidību izglītības un sporta jomās, kā arī jauniešu pilsonisko iesaisti un līdzdalību inovatīvos veidos. Projekta rezultātā tiks izstrādāta virkne mācību materiālu, rokasgrāmatu, rīku un aktivitāšu, lai stiprinātu jaunates darbinieku kompetenci aprites ekonomikas jomā.

"Gan Latvijas, gan Eiropas Savienības kontekstā ir svarīgi veicināt jaunu un uzņēmīgu speciālistu paaudzi, tādēļ jau šodien vēlamies celt jaunatnes darbinieku kompetenci un nostiprināt to organizāciju lomu, kas strādā ar jauniešiem un sniedz neformālās izglītības iespējas. Viens no galvenajiem projekta rezultātiem būs "Aprites ekonomika -  apmācību komplekts sociālajai un darba tirgus iekļaušanai", kas nodrošinās, ka uz aprites ekonomiku balstītie mācību resursi ir pilnībā pieejami un pielāgoti arī nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu vajadzībām," stāsta biedrības "Impact Hub" valdes locekle Zane Feldmane.

Katrai no projektā iesaistītajām organizācijām būs deleģētas konkrētas atbildības jomas: Santjago de Kompostela pašvaldība savas politiskās ietekmes rezultātā organizēs kampaņas aprites ekonomikas aktualizēšanai; organizācija  "Paideia Galizas fonds" nodrošinās jauniešu ar mazākām iespējām iekļaušanu; biedrība "Circular Economy Portugal - CEP" piedāvās apmācību iespējas aprites ekonomikas principos, turpretī biedrības "Impact Hub" un "EIVA" sniegs savas zināšanas par sociālo uzņēmējdarbību un iekļaušanu darba tirgū. Pilsoniskās sabiedrības iesaisti nodrošinās gan projektā iesaistītās institūcijas, gan arī plašs ieinteresēto pušu tīkls, kas piedalīsies projekta rezultātu projektēšanā, testēšanā un izmantošanā.

Projektā tiks aktualizētas arī citas jauniešiem svarīgas jomas, tai skaitā jaunatnes darba kvalitāte, inovācijas un atpazīstamība, vide un cīņa pret klimata pārmaiņām, jauniešu nodarbinātības stiprināšana, apgūstot ilgtspējīgas tendences un videi draudzīgas prasmes esošajām un nākotnes biznesa vajadzībām, kā arī jauniešu uzņēmējdarbība un sociālā uzņēmējdarbība.

Vairāk var projektu var uzzināt mājaslapā: thecircularway.eu/project-team/.

Projektu īsteno biedrība "Impact Hub" sadarbībā ar Santjago de Kompostela pašvaldību, organizāciju  "Paideia Galizas fonds", biedrību "EIVA" un biedrību "Circular Economy Portugal - CEP" ar Eiropas Savienības fondu atbalstu.