Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izcilības balvu "Spārni 2022" saņēmuši trīs profesionālās izglītības iestādes, trīs pašvaldības, kā arī deviņi "Erasmus+" programmas projektu īstenotāji, aģentūru LETA informēja VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā eksperte Alise Devjatajeva.

Balvas par audzēkņu sasniegumiem nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā "SkillsLatvia 2022" un ieguldījumu prasmju izcilības atbalstīšanā saņēma Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) "Liepājas Valsts tehnikums", PIKC "Rīgas Mākslas un mediju tehnikums", PIKC "Ogres tehnikums".

Balvu par stabila un nepārtraukta karjeras atbalsta darba nodrošināšanu Liepājas pilsētas izglītības iestādēs saņēma Liepājas Izglītības pārvalde.

Balvu par labām iniciatīvām karjeras atbalsta ilgtspējas nodrošināšanā Rīgas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs saņēma Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Balvu par koordinētu pedagogu karjeras konsultantu darbu, īstenojot projektu un tradicionālu karjeras atbalsta pasākumu novadā organizēšanu saņēma Tukuma novada Izglītības pārvalde.

Skolu izglītības sektorā balvu saņēma Kokneses pamatskola – attīstības centrs par projektu "Kopā mēs varam un darām".

Profesionālās izglītības sektorā balvu saņēma PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola" par projektu "Dizaina prasmes radošai dzīvei".

Skolu izglītības sektorā balvu saņēma Tukuma novada speciālās izglītības iestāde par projektu "Efektīvas e–mācību vides izveide Moodle platformā".

Profesionālās izglītības sektorā balvu saņēma PIKC "Latgales Industriālais tehnikums" par projektu "Daugavpils Būvniecības tehnikuma "Autodiagnostiķa", "Interjera noformētāja", "Arhitekta palīga" un "Apdares darbu tehniķa" kvalifikāciju izglītojamo profesionālās kompetences paaugstināšana, izmantojot ECVET ģeogrāfisko mobilitāti".

Augstākās izglītības sektorā balvu saņēma Rīgas Stradiņa universitāte par projektu "Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm".

Pieaugušo izglītības sektorā balvu saņēma Mālpils novada dome par projektu "Sociālā iekļaušana caur digitālo iemaņu apguvi un starppaaudžu mācīšanos".

Skolu izglītības sektorā balvu saņēma Gulbenes novada vidusskola par projektu "Saglabāt zemi – mums nav cita ceļa kurp doties".

Augstākās izglītības sektorā balvu saņēma PIKC "Rīgas Tehniskā koledža" par projektu "Personu mobilitāte augstākās izglītības sektorā".

Izglītības sektorā balvu saņēma Kandavas Lauksaimniecības tehnikums par projektu "Pedagogu kompetenču pilnveidošana mācību procesa paaugstināšanai".

Pasākumā pasniedza arī Eiropas Komisijas (EK) Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu. EK to ieviesa, lai identificētu, izceltu un izplatītu Erasmus+ projektos īstenoto izcilo mācīšanas praksi, vienlaikus novērtējot skolotāju darbu un viņu ieguldījumu skolotāju profesijā.

Kategorijā "Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe" – Dobeles speciālās pirmsskolas izglītības iestāde "Valodiņa" par projektu "Eiropas bērns: mācīšanās, izmantojot trīs elementus – savienot, konstruēt un radīt".

Kategorijā "Pamatskolas izglītība" – Gulbenes novada vidusskola par projektu "Interaktīvas vides un mācību metodes Gulbenes sākumskolā".

Kategorijā "Vispārējā vidējā izglītība" – Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija par projektu "Mākslas un radošuma digitālais atjauninājums izglītībā".

Kategorijā "Profesionālā vidējā izglītība" – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola par projektu "Eiropas mākslas un dizaina skolu labā pieredze karjeras atbalsta sekmēšanā".