Valsts izglītības satura centrs ir apstiprinājis modulārās izglītības programmu "Gaisa kuģa mehāniķis", kuru jaunajā 2020./2021. mācību gadā būs iespējams apgūt PIKC "Liepājas Valsts tehnikums". Topošo speciālistu uzņemšana sāksies jau no 15.jūnija, informē tehnikuma ārējo sakaru organizatore Madara Jaunciema.

Jaunās izglītības programmas izstrāde notika, sadarbojoties Liepājas Valsts tehnikuma darbiniekiem ar aviācijas jomas darba devēju pārstāvjiem. Pie jaunās izglītības programmas izstrādes strādāja darba grupa, kuras sastāvā bija tehnikuma pārstāvji Ilze Kupše, Daina Priede, Arturs Bunka, kā arī AS "AirBaltic Training", V/A Civilās aviācijas aģentūras un AS "Air Baltic Corporation"  pārstāvji.

Februāra sākumā tehnikuma komanda devās uz uzņēmumu "Aero restoration", kuras laikā iepazinās ar tehnisko nodrošinājumu modulārajai izglītības programmai. Šis arī varētu būt viens no uzņēmumiem, kurā izglītojamie varēs iegūt praktiskās zināšanas, strādājot ar reāliem gaisa kuģiem.

Modulārās izglītības programmas satura atbilstību profesijas standarta un nozares prasībām izvērtēja AS "Air Baltic Corporation" Kvalitātes un drošuma pārvaldības un V/A Civilās aviācijas aģentūras Gaisa kuģu tehniskās apkopes un uzraudzības nodaļas pārstāvji.

2020./21. mācību gadā mācībām pietiekties varēs absolventi pēc 12. klases. Mācību ilgums būs 1,5 gadi, tā laikā izglītojamie apgūs dažādu gaisa kuģa agregātu un mezglu apkopi, aviācijas normatīvo dokumentu sastādīšanu un dosies praksē uz uzņēmumiem.

Perspektīvā PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" plāno programmu īstenot arī pēc 9. klases.

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" aicina visus interesentus iegūt gaisa kuģa mehāniķa kvalifikāciju!