Trešdienas, 4.oktobra, pievakarē Olimpiskā centrā rudenīgi muzikālā gaisotnē notika Skolotāju dienas svinības, uz kurām bija pulcējušies Liepājas izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi.

Vispārizglītojošām skolām tika pasniegtas pašvaldības Kvalitātes balvas izglītībā, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Skolotājus svētkos sveica un pašvaldības Kvalitātes balvas pasniedza Liepājas Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks un priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

"Lai gan vistitulētākā šogad ir Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, ļoti gaidītas ziņas ir arī citiem – sākam modernizēt visas Liepājas skolas, un galvenie ieguvēji tuvāko gadu laikā būs mūsu bērni, kuri mācīsies sakārtotā vidē", teica Uldis Sesks.
Pedagogus svētkos sveica Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre – Lathere, tēlaini salīdzinot skolotāja profesiju ar četriem gadalaikiem to mainībā un spējā piemēroties dažādām pārmaiņām.

LIZDA Liepājas padomes priekšsēdētāja Simona Petrovica vēlēja skolotājiem izturību, jo gaidāmās reformas izglītībā prasīs no skolotājiem ne tikai lielu izturību un pacietību, bet arī cīņas sparu.

Pasākumu vadīja Baiba Sipeniece, kura palīdzēja atcerēties visiem zināmos dzejoļus par skolotājiem, ar jokiem un atmiņām no saviem skolas laikiem atgādināja par skolotāja lielo lomu katra cilvēka dzīvē, audzinot nākamos uzņēmējus, ārstus, skolotājus un, iespējams, arī valsts prezidentus. Muzikālo priekšnesumu sniedza Liepājas – Rīgas mūziķu apvienotais ansamblis "Lapkritis" Ulda Marhilēviča vadībā un dziedātāja Antra Stafecka.

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija šogad saņēma balvas pavisam četrās nominācijās, tajā skaitā – galveno balvu par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā. Naudas balvas par skolēnu labajām sekmēm centralizētajos eksāmenos atsevišķos mācību priekšmetos saņēma arī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, J.Čakstes Liepājas 10. vidusskola un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola.

Kvalitātes balvas tiek piešķirtas skolām, kurām iepriekšējā mācību gadā bijuši vislabākie mācību sasniegumi.

Izglītības kvalitātes balvas piešķirtas šādās nominācijās:
1. Par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā – Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai – 1500 EUR
2. Par sasniegumiem Valsts izglītības satura centra organizētajās valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs , skolēnu zinātniskajos lasījumos – Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai– 700 EUR
3. Par sasniegumiem latviešu valodas centralizētajā eksāmenā – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolai– 700 EUR
4. Par sasniegumiem angļu valodas centralizētajā eksāmenā – J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolai– 700 EUR
5. Par sasniegumiem matemātikas centralizētajā eksāmenā – Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolai – 700 EUR
6. Par sasniegumiem dabaszinību (fizikas, ķīmijas, bioloģijas) centralizētajos eksāmenos – Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai – 700 EUR
7. Par stabiliem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai – 700 EUR