Lai pateiktu paldies brīvprātīgā darba veicējiem, arī šogad Liepājas valstspilsēta sumināja tos liepājniekus, kuri bijuši sabiedriski aktīvi un ar saviem labajiem darbiem padarījuši līdzcilvēku dzīvi labāku. Pašvaldības pateicības par savu veikumu 2022.gadā saņēma piecas nevalstiskās organizācijas un 21 brīvprātīgais, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

"Sabiedrības līdziesaiste ir viena no pilsētas prioritātēm, un nevalstisko organizāciju pārstāvji ir šīs jomas karognesēji. Ar entuziasmu un nesavtību strādājot savu līdzcilvēku un visas sabiedrības labā, jūs esat ne vien pozitīvais piemērs, bet arī pilsētas attīstības virzītājspēks," uzrunājot klātesošos, sacīja Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Svinīgā pasākumā, kas notika 9.decembra vakarā Liepājas Olimpiskajā centrā, pateicības tika pasniegtas:
Liepājas Novada fondam – par ieguldījumu jaunas pilsoniskās sabiedrības veidošanā un jauniešu iniciatīvu atbalstīšanu;
Biedrībai "Tabitas sirds" un biedrības "Patvērums Drošā māja" – par nesavtīgu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā;
Informācijas centram iebraucējiem Liepājā – par nesavtīgu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā;
Biedrībai "Impact Hub" – par ieguldījumu Nevalstisko organizāciju izglītošanā un izaugsmē, īstenojot projektu "NVO izaugsmes inkubators";
Biedrībai "Workout Generation" – par jauniešu pozitīvu motivēšanu un ielu vingrošanas sporta popularizēšanu.

Tāpat dāvanas un pateicības vārdus saņēma liepājnieki, kuri, veicot brīvprātīgo darbu, ir palīdzējuši nodrošināt šo organizāciju sniegto atbalstu līdzcilvēkiem, kā arī pašu organizāciju izaugsmi. Tie ir: Aiga Jaunskalže, Gita Paspārne, Anete Bērziņa, Juta Birzniece, Kristīne Vidzeniece, Inita  Reņģe, Diāna Pečule, Ginta Oleksa, Linda Lieljukse, Līga Krēsliņa, Alvis Šķenders, Zane Feldmane, Linda  Roga, Ralfs Roga, Ilze Šupstika, Dana Liniņa, Daira Bērtule, Gvido Šalms, Reinholds Ditke, Kate Jeļisejenko un Elis Jānis Depše.

Īpašu balvu pasniedza arī laikraksts "Kurzemes Vārds" – par atvērtību un sadarbību ar žurnālistiem tā piešķirta Liepājas Novada fondam.

Nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgie šogad Liepājā tika godināti 18. reizi. Šogad tika saņemti pieteikumi par 10 organizācijām un 35 brīvprātīgā darba veicējiem.

Lai veicinātu brīvprātīgā darba popularizēšanu sabiedrībā, pašvaldība, jau kā ierasts novembrī, aicināja iedzīvotājus sveikšanai pieteikt organizācijas, kuras ir veiksmīgi darbojušās, atbalstot liepājnieku iniciatīvas, palīdzējušas praktiski vai bijušas par atbalstu kādam personīgi, kā arī šo organizāciju brīvprātīgos.