Liepājas Universitātes 42 logopēdijas studentiem vieslekcijas "Agrīnais preventīvais darbs bērna valodas attīstībā" lasa trīs lektori no Lietuvas – Klaipēdas un Palangas.

Vieslekciju cikls noslēgsies 18. septembrī, kad Liepājas Universitātes 8. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Pedagoģija: teorija un prakse" par šo pašu tēmu notiks seminārs.

Otrdien lekciju par valodas attīstības problēmām un to risinājumiem vadīja logopēde-eksperte Laureta Chankevič no Klaipēdas, bet par saskarsmes un sadarbības nozīmi bērnu valodas attīstībā – logopēde-metodiķe Dangole Petrauskiene no Palangas, informē LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Timermane.

Savukārt trešdien Laureta Chankeviča studentus mudināja domāt par tēmām "Alternatīvās un radošās metodes valodas traucējumu novēršanā" un "Agrīnais preventīvais darbs – veiksmīgs bērna valodas attīstības sākums", norādot uz vecāku, logopēdu, audzinātāju sadarbības nozīmi bērnu valodas attīstīšanā. Dangole Petrauskiene iepazīstinās ar starptautisku projektu "Bērna ceļš uz skaistu runu" virtuālajā vidē. Liepājas Universitātē no Klaipēdas viesosies arī pirmsskolas izglītības audzinātāja-metodiķe Tatjana Rusinova, kas runās par attīstošās kinezioloģijas programmu un smalkās motorikas attīstību un novērtēšanu agrīnajā vecumā.

Vieslekcijas Logopēdijas studentiem noslēgsies ar Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes Logopēdijas centra 8. zinātniski praktisko semināru "Agrīnais preventīvais darbs bērna valodas attīstībā", kas notiks konferences "Pedagoģija: teorija un prakse" ietvaros. Seminārs tapis sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi un Liepājas izglītības iestāžu logopēdu metodisko apvienību, un tajā piedalīsies gan 42 Logopēdijas studenti, gan 88 logopēdi, pirmsskolas izglītības skolotāji un metodiķi. Liepājas Universitātes Logopēdijas centra vadītāja Gundega Tomele runās par bērnu runas un valodas traucējumu izplatības tendencēm Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēs, bet Lietuvas lektori – par tēmām, kuras tika aplūkotas ar Logopēdijas studentiem iepriekšējās dienās. Stenda referātos papildus varēs uzzināt par pasaku efektivitāti un pirkstiņu rotaļām.

"Bērnu skaits ar valodas traucējumiem pieaug un logopēdijas speciālisti nespēj visiem palīdzēt. Jāmeklē jaunas metodes, kā risināt šos jautājumus, un viens no risinājumiem ir agrīnais preventīvai darbs. Tā mērķis ir veicināt sadarbību starp pirmsskolas izglītības skolotājiem, logopēdiem, vecākiem un efektīvi novērst valodas nepietiekamas attīstības rašanās cēloņus," vieslekciju un semināra aktualitāti skaidro Logopēdijas centra vadītāja Gundega Tomele.