Runas pārraides kvalitāte Latvijā ir labā kvalitātē, savukārt ar VoLTE (Voice over Long–Term Evolution) tīkla tehnoloģiju balss sakaru pakalpojumi mobilā tīklā ir teicamā kvalitātē, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apkopotās iekšzemes balss sakaru pakalpojuma kvalitātes tendences 2022.gadā "Tet", "Bite Latvija", "Latvijas mobilais telefons" (LMT) un "Tele2" elektronisko sakaru tīklā, ziņo LETA.

SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Ivars Tauniņš norāda, ka "kopumā secināms, ka operatoru pašu deklarētās kvalitātes vērtības atbilst SPRK veikto iekšzemes balss sakaru pakalpojuma vidējām kvalitātes mērījumu vērtībām un operatori joprojām nodrošina augstu sniegto balss sakaru pakalpojumu kvalitāti, kā arī tiek nodrošināta laba dzirdamība un sarunas uztveramība".

Vienlaikus, ņemot vērā mobilo operatoru tīklu tehnoloģisko attīstību, Latvijā attīstoties VoLTE sakaru tīkla tehnoloģijai, vērojams būtisks balss sakaru pakalpojuma mobilā tīklā kvalitātes uzlabojums, salīdzinot ar 2G vai 3G paaudzes tīkla tehnoloģijām.

Tauniņš arī norāda, ka gadījumos, kad noteiktā vietā kāda mobilā operatora tīklā ir apgrūtināta pakalpojuma pieejamība jeb zema balss sakaru pakalpojuma kvalitāte, visbiežāk ir pieejams citu mobilo operatoru sniegtais balss sakaru pakalpojums. Līdz ar to vairumā gadījumu galalietotājiem ir nodrošināta iespēja izvēlēties sev piemērotāko pakalpojumu sniedzēju.

Novērtējot savienošanas laika mērījumu rezultātus, "Tet" fiksētā tīklā konstatēts praktiski nemainīgas vidējā savienošanas laika vērtības robežās no 0,65 līdz 0,70 sekundēm. Savukārt mobilo operatoru tīklos atkarībā no apdzīvotās vietas, veicot mērījumus dažādās apdzīvotās vietās un mērījumu kombinācijās, novērotas atšķirīgas vidējā savienošanas laika vērtības robežās no 2,81 līdz 5,14 sekundēm.

Vietās, kur "Bite Latvija" un LMT mobilā tīklā pieejams balss sakaru pakalpojums, un savienojums notiek, izmantojot VoLTE tehnoloģiju, vidējais savienošanas laiks ir līdz pat divām reizēm ātrāks, salīdzinot ar gadījumiem, kad savienojums notiek bez VoLTE jeb izmantojot 2G vai 3G paaudzes tīkla tehnoloģijas.

Tomēr kopumā mērījumu rezultāti visu četru operatoru tīklos liecina par nemainīgi ātru vidējā savienošanas laika nodrošināšanu vairāku gadu periodā. Tas nozīmē, ka izsaukuma veicējs maz izjūt laika aizturi starp numura sastādīšanu un atbildes signāla saņemšanu.

Gadījumos, kad balss sakaru pakalpojums pieejams, izmantojot 2G vai 3G paaudzes tīkla tehnoloģiju, visu mobilo operatoru tīklos vismaz 75% gadījumu runas pārraides kvalitāte ir laba (3,18–3,39 balles). Tomēr, veicot mērījumus dažādās apdzīvotās vietās un mērījumu kombinācijās ar 2G vai 3G paaudzes tehnoloģiju, novērotas atšķirīgas vidējās runas pārraides kvalitātes vērtības.

Izmantojot VoLTE tehnoloģiju, vairāk nekā 90% gadījumu runas pārraides kvalitāte ir teicama – četras balles un augstāk. Turklāt, veicot mērījumus dažādās apdzīvotās vietās un mērījumu kombinācijās, gan "Bite Latvija", gan LMT mobilā tīklā vērojama teicama runas pārraides kvalitāte neatkarīgi no mērījumu vietas.

Kopumā vērtējot, "Tet" fiksētā tīklā galalietotājiem pārsvarā nodrošināta iespēja savstarpēji sazināties teicamā kvalitātē, savukārt mobilo operatoru tīklos, izmantojot 2G vai 3G paaudzes tīkla tehnoloģijas, – labā kvalitātē. Gadījumos, kad mobilā tīklā balss sakaru pakalpojuma lietotāju savstarpējā saziņā pieejama VoLTE tehnoloģija, lietotājiem ir iespēja sazināties teicamā kvalitātē, skaidri dzirdot un uztverot sarunu.

Vienlaikus "Bite Latvija" un "Tele2" mobilā tīklā fiksēts mazāks nesekmīgo savienojumu skaits – attiecīgi 0,019% un 0,027%, salīdzinot ar gadu iepriekš. LMT mobilā tīklā nesekmīgo savienojumu skaits vairākus gadus pēc kārtas saglabājas līdzvērtīgā līmenī – 0,027%. Savukārt "Tet" fiksētā tīklā nesekmīgie savienojumi netika novēroti. Biežāk visu mobilo operatoru tīklos nesekmīgie savienojumi fiksēti, veicot vai saņemot izsaukums no mazāk apdzīvotām vietām.

Elektronisko sakaru komersantiem ik gadu jāsniedz informācija SPRK par sniegtajiem pakalpojumiem, aizpildot deklarāciju ar prognozētajām kvalitātes vērtībām, kādas komersants spēj nodrošināt elektronisko sakaru tīklā kopumā un kādu kvalitāti lietotājiem iespējams sagaidīt. Lai uzraudzītu kvalitātes uzturēšanu atbilstošā līmenī, SPRK komersantiem, kuriem galalietotāju skaits pārsniedz 20 000, regulāri veic pakalpojumu kvalitātes mērījumus, pārbaudot atbilstību norādītajām deklarētajām vērtībām. Mērījumu rezultāti atspoguļo saziņas kvalitāti raksturojošo parametru vidējās vērtības – savienošanas laiks, runas pārraides kvalitāte un nesekmīgo savienojumu skaits.

SPRK balss sakaru pakalpojuma kvalitātes mērījumi tiek veikti brīvi izvēlētās vietās, iespējami vienmērīgi aptverot apdzīvotas vietas Latvijā. Pērn kopumā mobilā tīklā veikti vairāk nekā 75 000 mērījumu 42 mērījumu vietās, savukārt fiksētā tīklā – vairāk nekā 40 000 mērījumu 15 mērījumu vietās.