Jauniešu mājas Salmu ielā vizualizācija. Ir noslēdzies mājas būvniecības iepirkums, un šobrīd tiek slēgts līgums ar darbu veicējiem. Ēka varētu būt gatava līdz nākamā gada rudenim.


Portāls irliepaja.lv saņēmis Ķempes ielas 13. nama iedzīvotājas vēstuli, kurā pausts satraukums par projektu, ko šajā mikrorajonā plāno īstenot pašvaldība. Vēstuli lūdzām komentēt pašvaldības Sociālo dienestu, kurš ir atbildīgs par projekta īstenošanu.

"Labdien! Jums raksta satraukta Ķempes 13 mājas iedzīvotāja. Es uzzināju, ka Liepājas pašvaldība plāno realizēt sekojošu projektu, kura kopējās izmaksas ir 2 630 900 eiro. Es un arī citi mājas iedzīvotāji uztraucamies par savu bērnu drošību, ja mums kaimiņos tiks izveidota bērnu nama filiāle. Visi zina, ka tie ir grūti audzināmi jaunieši ar deviantu (ar novirzēm – irliepaja.lv) uzvedību. Mums nav pagalma, ir tikai braucamā daļa un trotuārs, vai šie jaunieši visu laiku atradīsies telpās? Projekta izmaksas ir nesamērīgas, uz vienu cilvēku, ko plāno izmitināt, ir paredzēts iztērēt vairāk nekā 48 000 eiro.


Praktiski visi pieguļošo māju iedzīvotāji ir pret šī projekta realizāciju Reiņu meža 12 – 44. Cik tiesīgi rīkojas Liepājas pašvaldība, realizējot augstāk minēto projektu šajā adresē?"

Atbildot uz lasītājas vēstuli, Sociālais dienests ir sagatavojis skaidrojumu par šobrīd Liepājā īstenojamo deinstitucionalizācijas (DI) projektu un ar to saistītās infrastruktūras izveidi:

"Kā jau vairākkārt esam informējuši, Latvijā no 2015. gada līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu tiek īstenots deinstitucionalizācijas process, kurā piedalās arī Liepājas pašvaldība. Projekta mērķis ir Kurzemes reģionā un arī Liepājā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, palīdzēt sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošām personām, bērnunamos dzīvojošajiem bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iekļauties sabiedrībā un uzsākt patstāvīgu dzīvi.

Projekta "Kurzeme visiem" ietvaros izstrādātais "Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017. – 2020. gadam" paredz Liepājā izveidot jaunas ģimeniskai videi pietuvinātas ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniegšanas vietas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (nevis Bērnunama filiāli, kā minējusi lasītāja!) – t.i. Jauniešu māju līdz 12 bērniem vecumā no 15 līdz 18 gadiem, renovējot  pašvaldības īpašumā esošās telpas Reiņu meža ielā 12 – 44 un uzbūvējot energoefektīvu māju 8 bērniem līdz 15 gadu vecumam Salmu ielā 53.

Jaunajās bērnu mājvietās bērni turpinās saņemt speciālistu atbalstu, varēs apgūt visas nepieciešamās prasmes, lai turpmāk paši spētu veiksmīgi organizēt savu ikdienu un sadzīvi. Bērni arī turpinās apmeklēt skolas, pulciņus, sporta nodarbības utt., lielu daļu dienas laika pavadot izglītības iestādēs.

Savukārt personām ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri pārcelsies uz dzīvi sabiedrībā no sociālās aprūpes iestādēm, plānots izveidot grupu dzīvokļus Viršu ielā 9/11 un Specializētās darbnīcas pie Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem Teodora Breikša ielā 16/20.

Bērnunama bērni ir mūsu sabiedrības daļa, tāpēc arī tur pašreiz dzīvojošie bērni ir pelnījuši dzīvot pilnvērtīgu dzīvi (šobrīd tie ir  20 bērni). Lielā mērā tieši no sabiedrības attieksmes un spējas pieņemt šos bērnus ir atkarīgs, cik veiksmīga būs viņu iekļaušanās sabiedrībā, ņemot vērā iepriekš gūto traumatisko pieredzi, bērnībā paliekot bez vecāku aprūpes.

Turklāt grūti audzināmi bērni un bērni ar uzvedības problēmām ir arī parastās ģimenēs, ne tikai Bērnunamā.

To redzam Sociālā dienesta ikdienā.
 

Arī ANO Bērnu tiesību konvencija uzsver bērnu tiesības dzīvot un augt ģimenē, būt drošībā un sagatavoties patstāvīgai dzīvei sabiedrībā. Pētījumi pierādījuši, ka dzīve institūcijā negatīvi ietekmē gan bērna garīgo, gan fizisko attīstību. Apzinoties institūciju nelabvēlīgo ietekmi uz bērnu un viņa iespējām dzīvot laimīgu dzīvi, tiek īstenota deinstitucioanalizācijas programma – lai veicinātu iespēju katram ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam ģimenē vai ģimenei pietuvinātā vidē. Ģimeniskai videi pietuvināti alternatīvās aprūpes pakalpojumi nozīmē to, ka bērna aprūpe tiek organizēta mazās grupās, atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām un bērna labākajām interesēm ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas.

Renovējamo un jaunveidojamo infrastruktūras objektu atrašanās vietas tika izvēlētas no Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajiem nekustamiem īpašumiem, kā arī ņemot vērā, lai izmaksas būtu pēc iespējas zemākas.

Lasītājas nosauktās izmaksas uz vienu bērnu nav pamatotas. Kopējais finansējums 2,6 milj. eiro šobrīd ir tikai ir iezīmēts DI plānā visiem četriem plānotajiem objektiem kopā, bet faktiski nepieciešamais finansējums katram objektam atsevišķi būs zināms tikai pēc tehnisko projektu izstrādes un iepirkumiem".