Pirmdien, 29. martā, Liepājas domes ārkārtas sēdē deputāti nobalsoja par lēmumu slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas Veselības ministriju (VM) un Nacionālo veselības dienestu (NVD) par liela mēroga "Covid-19" vakcinācijas centra darbību Liepājā, sākotnēji to iekārtojot Liepājas Olimpiskajā centrā (LOC).

Līgums nosaka katras iesaistītās puses atbildību, paredzot, ka pašvaldība nodrošina vakcinācijas centram nepieciešamās telpas, to iekārtošanu ar nepieciešamo aprīkojumu un citus organizatoriskos jautājumus, vadoties no NVD izstrādātajām "Masveida vakcinācijas centru plānošanas vadlīnijām". Vadlīnijas nosaka, ka centrā jāizveido septiņas darba vietas, katrai darba vietai paredzot četras zonas: reģistrāciju, ārsta apskati, vakcināciju un 15 minūšu ilgu pēcvakcinēšanas novērošanu.

Masu vakcinācijas pret "Covid-19" centrs būs iekārtots 1. aprīlī, un plānots, ka tas pilnvērtīgu darbību sāks brīdī, kad Latvijā būs pietiekošā skaitā vakcīnas.

Vakcinācijas centra vajadzībām sākotnēji tiks pielāgota LOC volejbola zāle, divas telpas ārstniecības personālam un foajē zona 15 minūšu pēcvakcinācijas novērošanai. Gadījumā, ja pieprasījums pēc vakcinācijas un pieejamo vakcīnu apjoms pārsniegs Liepājas Olimpiskajā centrā izveidotā vakcinācijas centra kapacitāti, paredzēts izveidot papildu vakcinācijas vietas Liepājas Liedaga vidusskolas sporta zālē Liedaga ielā 5 un Liepājas 3. pamatskolas sporta zālē Lazaretes ielā 8.

Centra atrašanās vieta var tikt pārskatīta, ja valstī noteiktie ierobežojumi tiks atviegloti un centra atrašanās vieta traucēs iestādes pamatfunkciju izpildi.

Domes sēdes lēmums paredz, ka sākotnēji liela mēroga "Covid-19" vakcinācijas centra izveides un uzturēšanas izdevumi tiks segti no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta rezerves fonda līdzekļiem. Pēc tam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos, iesniedzot faktiskos izdevumus NVD, izdevumu atmaksa paredzēta no valsts budžeta līdzekļiem.

Viena mēneša izmaksas vakcinācijas centra nodrošināšanai (telpu noma, vakcinācijas zāles zonu iekārtojuma noma, piegāde, montāža, interneta pieslēgums, komunikācijas materiālu nodrošināšana, elektrības pieslēgumi darba vietām vakcinācijas zālē) pašvaldībai izmaksā aptuveni 38 000 eiro.

Visas ar vakcīnu piegādi un vakcinācijas procesa organizēšanu saistītos jautājumus risina Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar vakcinācijas iestādēm.

Līdz tam visu aktuālo informāciju par vakcinēšanos aicinām meklēt www.manavakcina.lv.