Ņemot vērā valstī pagarināto ārkārtējo situāciju līdz 2021.gada 7.februārim saistībā ar "Covid–19" izplatību,  šodien, 21. janvārī, Liepājas pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums par 1.–12. klašu  skolēnu nodrošināšanu ar pārtikas pakām. Tās saņems 1. – 4. klašu skolēni, kuriem notiek attālinātais mācību process, kā arī skolēni 5. – 12. klašu grupā, kuri līdz šim saņēmuši ēdināšanas maksas atvieglojumus. Tāpat pārtikas pakas saņems skolēni, kuriem saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem jāatrodas karantīnā, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Attālinātā mācību procesa laikā pārtikas pakas saņems skolēni 1.– 4. klašu grupā, kā arī izglītojamie 5.–12. klašu grupā ģimenēs, kuras saņēmušas trūcīgas, maznodrošinātas, vai  daudzbērnu ģimenes statusu, kā arī bērni ar invaliditāti, tādi izglītojamie, kuriem ir iecelts aizbildnis, vai skolēni, kuriem sociālais pedagogs izglītības iestādē rekomendē ēdināšanas maksas atvieglojumus.

Kā iepriekšējā periodā, pārtikas paku komplektēšana notiks sadarbībā ar uztura speciālistu un ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuri piegādās pakas vispārizglītojošām skolām. Pārtikas paku saturs veidots, ņemot vērā Veselības ministrijas rekomendācijas. Pakā būs tādi produkti, kuriem ir ilgāks uzglabāšanas termiņš un visās pakās būs vienots saturs. Vispārizglītojošo skolu direktori koordinēs pārtikas paku izsniegšanu izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, ievērojot ārkārtējās situācijas noteiktos ierobežojumus un drošības prasības.

Pārtikas pakas tiks gatavotas atbilstoši kārtējā mēneša mācību dienu skaitam, t.i., attiecīgi 15 vai 20 mācību dienām. Pārtikas pakas vērtība 15 mācību dienām ir 24,30 eiro ar PVN un piegādes, pakošanas izmaksām, savukārt pārtikas pakas vērtība 20 mācību dienām ir 31,40 eiro ar PVN un piegādes, pakošanas izmaksām. Pārtikas paka par kārtējo mēnesi skolēnam tiks izsniegta līdz mēneša beigām. Izglītības iestādei jāiesniedz Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei saraksts ar izglītojamiem, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus.

Tāpat ar pārtikas pakām tiks nodrošināti arī izglītojamie, kuri, pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja sniegto informāciju par epidemioloģisko situāciju izglītības iestādē, mācās attālināti desmit mācību dienas, jo atrodas karantīnā un tas saskaņots ar SPKC. Vienreizējās pārtikas pakas paredzētas 10 mācību dienām un to vērtība ir 17,20 eiro, tai skaitā PVN un piegādes, pakošanas izmaksas.

Lai saņemtu pārtikas paku, izglītojamajam jābūt deklarētam Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un jāmācās kādā no Liepājas vispārizglītojošām skolām no 1. līdz 12. klasei. Pārtikas paku komplektēšanai ar pārtikas produktiem tiks izlietots Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" 2021. gada budžeta pašvaldības finansējums izglītojamo ēdināšanai pašvaldības izglītības iestādēs  202 422 eiro. Pārtikas pakas 1.–4. klašu grupā tiek finansētas no valsts mērķdotācijas, kas paredzēta ēdināšanai.