Liepājas jauniešu 2. foruma 1. posma dalībnieki – vairāk kā 300 sākumskolas un pirmsskolas audzēkņi – izstrādāja idejas bijušā "Liepājas metalurga" industriālo būvju otrai dzīvei. Viņu radošais domu lidojums bija par to, kas varētu notikt ar slavenajiem trīs "Liepājas metalurga" skursteņiem, ko iekārtot šobrīd tukšajās telpās un cehos. Šobrīd pienācis laiks pamatskolas un vidusskolas jauniešiem turpināt attīstīt izstrādātās idejas.

Līdz 2023.gada 20.februārim hakatoniem aicināti pieteikties pamatskolas skolēnu komandas un individuāli vidusskolas vecuma dalībnieki. Hakatonu laikā, izmantojot radošos darbus, tiks izstrādāti projekti par industriālo ēku atdzimšanu kā paplašinātās realitātes objektiem, kā vides dizaina objektiem, kā citas funkcionalitātes objektiem vai dabas vidē integrētiem objektiem. Pamatskolas hakatons notiks klātienē 28.februārī un 1.martā, savukārt vidusskolas hakatons notiks no 22. līidz 24.martam.

Informācija par foruma norisi un pieteikšanos rodama Liepājas Novada fonda mājas lapā  www.lnf.lv sadaļā Jauniešu forums mana nākotnes pilsēta.

Liepājas Jauniešu forums ir jauniešu līdzdalības pasākums, kurā dažādu vecumu jaunieši sadarbojoties rada un pilnveido idejas par pilsētas attīstību. 2022./23. gadā foruma tēma ir bijušā "Liepājas metalurga" industriālo būvju otrā dzīve – Kas vēl varētu būt šis industriālais milzis.

Forumu organizē Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Liepājas SEZ pārvaldi. Foruma norisi atbalsta Liepājas Izglītības pārvalde un Liepājas Būvvalde. Tehnoloģiskos risinājumus nodrošina nodibinājums Zinātnes un inovāciju parks, informē Liepājas Novada fonda valdes priekšsēdētāja  Aiga Jaunskalže.