Jāņi ir lustīgākie un tradīcijām bagātākie vasaras svētki, kas pulcē kopā ģimenes un draugus, lai tos aizvadītu, pinot vainagus un dziedot dziesmas, mielojoties ar grilētiem labumiem un pašu sietu sieru, kā arī lecot pāri ugunskuram. Lai gatavošanos un pašus svētkus aizvadītu priekpilni, jāatceras arī par elektrodrošību – AS "Sadales tīkls" sniedz sešus būtiskus padomus!

1. Ārā neizmanto elektroierīces, kas paredzētas vien lietošanai telpās
Filma "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" brīvdabā, no viesistabas pārnesot televizoru mājas iekšpagalmā, – lai cik laba nešķistu šī ideja, jāatceras, ka ir bīstami ārā izmantot iekštelpām paredzētu elektrotehniku, jo šīm ierīcēm nav nepieciešamās mitruma aizsardzības klases. Tas skar arī vien telpām paredzētus pagarinātājus un lampiņu virtenes.
Lai nenotiktu īssavienojums, sabojājot svētkus, vienmēr pievērs uzmanību elektroierīces marķējumam IP, kas norāda, kādos apstākļos tā izmantojama. Ārā ir droši lietot tikai tās ierīces, kas atbilst vismaz marķējumam "IP44":
• Marķējums "IP20" norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai tikai sausās telpās, jo iekārtas izolācija nav mitrumizturīga;
• Marķējums "IP44" norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai ārā un ir izturīga pret mitrumu un laikapstākļu maiņu, taču nav paredzēta iemērkšanai ūdenī;
• Marķējums "IP67" norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai ārā un ir ūdens un mitruma izturīga.

2. Nekur ugunskuru elektroapgādes infrastruktūras tuvumā
Bez ugunskura Jāņu naktī – nekādi, taču tam jāizraugās droša vieta. Svarīgi pārliecināties, ka izvēlētā vieta neapdraudēs ne pašus līgotājus, ne arī publisko elektroapgādes infrastruktūru – elektrolīniju balstus, vadus, transformatoru apakšstacijas, sadalnes. Pretējā gadījumā pastāv risks bojāt elektrotīklu, svētkos traucējot elektroapgādi ne tikai pašiem, bet arī apkārtējiem kaimiņiem.

3. Uzmanīgi ar elektrību pie ūdens
Jāņus nereti izvēlamies svinēt ezera vai upes krastā, kādam neatņemama svētku sastāvdaļa ir iešana pirtī. Ja plāno šādas aktivitātes, būtiski pievērst uzmanību, lai elektroierīces un vadi neatrastos ūdens tuvumā. Ūdens teicami vada elektrisko strāvu, tāpēc šo elementu satikšanās var izraisīt pat nāvējošu elektrotraumu. Ir vērts pārdomāt elektroierīču novietojumu arī virtuvē un vannasistabā – jo tālāk no šķidrumiem un karstuma avotiem, jo drošāk.

4. Pērkona negaisa gadījumā atvieno elektroierīces no rozetes
Varētu šķist, ka tas ir mīts, tomēr tas ir fakts – ja ēka nav aprīkota ar zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēmām, negaisa laikā elektroierīces darbināt ir bīstami – tās ir jāatvieno no rozetes. Tas ir būtiski, jo nav prognozējama zibensizlādes vieta. Zibens var skart arī dzīvojamās ēkas, radot krasu sprieguma paaugstināšanos nama elektrotīklos, un šis pārspriegums var būt pat 20 reizes augstāks par īpašumā esošo iekārtu darba spriegumu. Pērkona negaiss var pārsteigt nesagatavotu, tāpēc vislabāk ir arī preventīvi atvienot elektroierīces no elektrotīkla, ja gadījumā dodies svinēt Jāņus citur. No zibens radīta pārsprieguma nereti tiek bojāti televizori, TV dekoderi, datori, apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtas, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, kopētāji un cita sadzīves tehnika.

5. Šmorējot svētku galdu, nepārslogo elektrotīklu

Kamēr elektriskajā cepeškrāsnī lēni gatavojas speķa pīrādziņi, paralēli jākuļ mīkla kūkai, slēdzot iekšā blenderi, bet atpūtas nav arī trauku mazgājamai mašīnai. Šajā procesā svarīgi atcerēties, ka, vienlaikus lietojot vairākas ierīces, īpaši, ja tās ir ar lielu jaudu, var pārslogot mājokļa iekšējo elektrotīklu, kas labākajā gadījumā rezultēsies ar “izšautiem korķiem” – nostrādās elektrības drošības slēdži un mājoklī tiks pārtraukta elektrības padeve. Tomēr arī tas var bojāt izmantotās elektroierīces, tāpēc ieteicams sekot līdzi elektroierīču izmantojumam – nedarbināt visas vienlaicīgi.

6. Sargi mazākos svinētājus – elektroietaises nav domātas rotaļām
Ja svinētāju vidū ir arī mazi bērni, svarīgi piedomāt, lai apkārt būtu elektrodroša vide – nosegtas rozetes, sakārtoti, bērniem nepieejami elektrības vadi vai pie rozetes pieslēgtas ierīces. Ir vērts arī pieskatīt, lai bērniem pieejamā vietā netiktu atstāti rozetei pieslēgti viedierīču lādētāji – Latvijā ne vienu reizi vien ir reģistrētas elektrotraumas, ko mazi bērni guvuši, ieliekot mutē elektrotīklam pieslēgta lādētāja vada galu.