Kopš 2023. gada 18. septembra Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžas direktora amata pienākumus sācis pildīt Jānis Džeriņš, portālu informēja RTU Liepājas Jūrniecības koledžas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

"Izglītības jomā konkurence ir ļoti spraiga. Mūsdienu cilvēka uzmanību grūti noturēt, tādēļ jāturpina celt jūrnieku profesijas prestižs, lai veicinātu jūrniecības tradīciju un vērtību iesakņošanos sabiedrībā. Lai gan tradīcijas ir senas, tām jābūt mainīgām," saka Jānis Džeriņš. "Tāpēc, lai attīstītu un daudzveidotu jūrniecības izglītības jomu Latvijā, mums kā mācību iestādei, jāpiedāvā laikam atbilstošas un kvalitatīvas apmācību programmas ar modernu materiāli tehnisko nodrošinājumu, iesaistot radošus un konkurētspējīgus cilvēkresursus."

"Turpmākais ceļš mācību iestādes kolektīvam ir ejams kā komandai, kur katra pienesums ir būtisks. Uzskatu, ka nav lielu vai mazu uzdevumu. Ja katrs savus pienākumus pilda apzinīgi, kopā tiek sasniegts pozitīvs rezultāts. Tāpēc, stājoties mācību iestādes direktora amatā, sagaidu produktīvu sadarbību un aktīvu dalību no ikviena darbinieka puses kvalitatīvas jūrniecības izglītības nodrošināšanā un jūrniecības speciālistu sagatavošanā.

"Savu darbu RTU Liepājas Jūrniecības koledžā sāku kā Finanšu daļas vadītājs. Atskatoties uz paveikto, varam redzēt līdz šim kopīgi ieguldīto darbu un sasniegtos rezultātus. Tās ir realizētās pārmaiņas mācību iestādes darbā, kas vērstas uz jūrniecības izglītības attīstību. Kļūstot par RTU Liepājas Jūrniecības koledžas direktoru, lielākais izaicinājums būs izveidot spēcīgu un saliedētu kolektīvu kopējo ieceru realizēšanai, motivēt cilvēkus kopīgam darbam, saglabājot labākās jūrniecības izglītības tradīcijas," saka Jānis Džeriņš.