RTU Liepājas filiāle aicina topošos studentus uz Lielo informācijas dienu, kas notiks sestdien, 17.maijā, pulksten 12 K.Ukstiņa ielā 17/23, 1. telpā (Liepājas Valsts tehnikumā).

Kā informē Rīgas Tehniskās Universitātes Komunikācijas departaments,  Interesenti varēs iegūt detalizētu informāciju par filiālē piedāvātajām studiju programmām, iestāšanās noteikumiem, stipendijām, kā arī uzzināt vairāk par studiju vidi, laboratorijām, bibliotēku un studentu viesnīcu.

RTU Liepājas filiālē iespējams apgūt 16 studiju programmas – trīs pirmā līmeņa profesionālo studiju programmas, 10 bakalaura profesionālo studiju programmas un trīs bakalaura akadēmisko studiju programmas. Kopumā filiālē pārstāvēti šādi studiju virzieni: enerģētika, datorzinātne, mehānika, siltumtehnika, mehatronika, transportzinātne, ražošana un pārstrāde, būvniecība, kā arī uzņēmējdarbība.

"Daudzi Liepājas filiāles absolventi ieņem vadošus amatus valsts un privātā sektora institūcijās. Liela daļa no viņiem strādā Liepājas uzņēmumos, kas darbojas tekstilražošanas, būvniecības un iekārtu ražošanas jomā," saka RTU Liepājas filiāles direktors Voldemārs Kārkliņš.

Šogad uzņemšanai bakalaura un koledžas līmeņa studijās RTU ir atvēlētas 2166 budžeta vietas, un tas ir vairāk nekā jebkurai citai Latvijas augstskolai. Liepājas filiālei piešķirtas 99 budžeta vietas. Reģionos inženierzinātnes iespējams apgūt arī citās RTU filiālēs Daugavpilī, Ventspilī un Cēsīs.