Sv.Trīsvienības katedrālē ar ērģeļmūzikas koncertu tika uzņemti Liepājas Rotari kluba un vairāku Rotari klubu pārstāvji no dažādām Vācijas pilsētām.

Kā informē Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja Kristīne Liepa, kopskaitā bija ieradušies trīsdesmit viesi.

Koncerta izskaņā Liepājas Rotari kluba prezidente Ira Jākobsone un Norberts Meiks Rotari kluba Šlēsvigā pārstāvis pasniedza Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles dekānam Pēterim Kalkam sertifikātu – ziedojumu par kopējo summu 5000 eiro pasaulē lielāko mehānisko ērģeļu restaurācijas darbu turpināšanai.

Koncertā uzstājās ērģelniece Maija Zaķis un trompetists Oleksijs Demčenko. Pēc koncerta viesus ar baznīcas vēsturi iepazīstināja katedrāles dekāns Pēteris Kalks, un par veiktajiem un arī plānotajiem Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanas darbiem klātesošos informēja baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja Kristīne Liepa. Ar ērģeļu būvvēsturi un nepieciešamajiem instrumenta kopšanas un restaurācijas darbiem iepazīstināja ērģeļu meistars Alvis Melbārdis.
Liepājas Svētās Trīsvienības ev.lut. draudze un Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds izsaka pateicību Liepājas Rotari klubam un Vācijas Rotari klubu pārstāvjiem par dāvinājumu.

Saņemto ziedojums plānots lietot ērģeļu mehānikas darbības uzlabošanai. Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds aicina atsaukties ziedotājus arī turpmāk, lai instruments kalpotu gan koncertos, gan dievkalpojumos, priecējot klausītājus gan no Latvijas, gan ārvalstīm!

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds
Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401
Reģ. Nr. 40008108234
Hansabanka, kods HABALV22
Ziedojumu konts:  Konts LV91HABA0551015229804