Ar Liepājas domes 20. janvāra sēdes lēmumu Liepājas reģionālajai slimnīcai no šā gada 1. februāra bezatlīdzības lietošanā tiks nodotas bijušās pašvaldības Sabiedriskā transporta aģentūras telpas Jūrmalas ielā 23 ar kopējo platību 128,80 m2.


Šāds lēmums pieņemts, jo pērn 1. jūlijā noslēgta vienošanās ar Latvijas Universitāti un Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" īstenošanu, kurā SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" ir sadarbības partneris. Projekta mērķis ir izstrādāt principāli jaunu pieeju vēža noteikšanai, veicot izelpotā gaisa analīzi.

Projekta ietvaros Liepājā tiks veikts praktisks pētījums, kurā tiks uzņemtas vismaz 1000 personas no salīdzinoši veselas populācijas vecumā 40 līdz 64 gadiem. Tās tiks aktīvi uzaicinātas no ģimenes ārstu prakšu reģistriem vai Nacionālā veselības dienesta reģistra.

Lai varētu īstenot pētījumu, projekta ietvaros tiks izveidots pētniecības centrs, kurā strādās pētniecības komanda piecu cilvēku sastāvā – ārsta palīgs, divas medicīnas māsas, laborants, reģistrators.

Pētniecības komandai nepieciešams ne mazāk kā piecu izolētu telpu komplekss, kurā telpas nodalītas ar durvīm, vismaz vienā telpā ir izlietne un labierīcību telpas, kas pieejamas arī apmeklētājiem. Telpām jābūt izvietotām pirmajā stāvā vai ar piekļuvi personām ar kustību traucējumiem. Telpas Jūrmalas ielā 23-1N ir atzītas kā piemērotas pētniecības centra izvietošanai.

Telpas slimnīcai tiek iznomātas līdz 2023. gada 31. augustam.

Slimnīcai būs jānodrošina neapdzīvojamo telpu uzturēšana, kā arī jāsedz īpašuma apsaimniekošanas maksa un maksu par lietošanā saņemto telpu komunālajiem pakalpojumiem.

Telpu bilances vērtība noteikta 1658,87 eiro.