22.augustā Katoļu pamatskolā notika 4. ikgadējā Liepājas pirmsskolas pedagogu konference "Pirmsskola vakar, šodien, rīt", uz kuru bija pulcējušies ap 200 bērnudārzu darbinieki.

Konferenci atklāja šī pasākuma iniciatore, bērnudārza "Saulīte" vadītāja Dina Jaunzeme, tās dalībniekus sveica domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Silva Golde uzsvēra, ka bērnudārza posms mazuļa dzīvē ir ļoti svarīgs, jo ieliek stingru pamatu bērna tālākajai konkurētspējai visas dzīves garumā. Golde arī informēja par jaunākajiem pašvaldības lēmumiem un plāniem bērnudārzu attīstībā – pieņemts Domes lēmums par bērnudārzu "Ķipars" un "Liepiņa" apvienošanu, pašvaldības pamatnostādnēs turpmākajiem četriem gadiem iecerēts sakārtot bērnudārzu teritorijas un rotaļu laukumus, no nākamā gada pedagogiem būs veselības apdrošināšana, oktobrī varētu sākties vienīgā  bērnudārza Karostā " Pienenīte"  renovācija, iegūstot 94 jaunas vietas.

"Jaunus bērnudārzus celt neplānojam, jo rinda strauji sarūk, un lielākajās grupiņās jau varam piedāvāt vietas arī citu pašvaldību bērniem", uzsvēra Golde.

Domes pateicība tika pasniegta PII "Gailītis" vadītājai Irinai Grauzītei par veiksmīgu bilingvālās izglītības īstenošanu iestādē un savas pieredzes popularizēšanu pilsētā.

Bērnudārzu darbiniekus sveica arī LIZDA Liepājas pilsētas padomes priekšsēdētāja Irēna Opšteine, īpaši akcentējot zemās tehnisko darbinieku algas, par kuru paaugstināšanu arodbiedrība iestāsies arī turpmāk. Opšteine informēja par arodbiedrības akciju "Skolas diena", kura sāksies 16. septembrī un kuras laikā domes deputāti apciemos izglītības iestādes.

Interesantu atskatu par pirmsskolas izglītības attīstību Latvijā no 19. gadsimta beigām un tās pirmo celmlauzi Martu Ruku bija sagatavojusi Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Vineta Jonīte. Par aktualitātēm vispārējā izglītībā informēja Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā referente Liveta Sprūde.

Konferences otrajā daļā notika darbs tematiskajās grupās, kuras vadīja Liepājas 15. vidusskolas skolotāja Valda Dirnēna, Raiņa 6. vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš, ģimenes psihoterapeite Anželika Kāle, pedagoģijas maģistrs Ivo Roderts, DALP 5. vidusskolas skolotāja Gita Zommere, Liveta Sprūde un Vineta Jonīte.