Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 245 gadiem miris garīdznieks, Liepājas vecākais zināmais vēsturnieks Kārlis Ludvigs Tečs.

Kārlis Ludvigs Tečs (Tetsch) dzimis 1708.gadā Kenigsbergā. Studējis teoloģiju Kenigsbergas un Rostokas Universitātēs. Pēc tam vienu gadu slepeni uzturējies Dancigā, lai izvairītos no militārā dienesta. Kā maģistrs lasījis lekcijas filozofijā.  No 1730.gada dzīvoja Liepājā, kur ieradās apciemot savu sirmo radinieku, Kurzemes padomnieku Mihailu Ruprehtu. Šajā laikā L.Tečs ik nedēļu sprediķojis vācu draudzei, gūstot lielu piekrišanu pie 72 gadus vecā mācītāja Mihaila Rodes, tādēļ kļuva par Rodes adjunktu.

1732.gadā viņš apprecēja Liepājas rātskunga Johana Vilkensa vienīgo meitu Annu. No 1739. līdz 1766.gadam Liepājas vācu draudzes mācītājs, piedalījies baznīcas bibliotēkas dibināšanā. 1742.gadā licis pamatakmeni Liepājas Trīsvienības baznīcai.

Inteliģences aprindās bija iecienīts Kurzemes baznīcu un Liepājas vēstures pētnieks.

Miris 1771.gada 11.aprīlī, apbedīts Sv. Annas baznīcas kriptā zem sakristejas.