Vairāk nekā 1055 liepājnieku ģimenēs skolēni šogad saņēmuši pabalstu mācību līdzekļu iegādei akcijā "Skolas soma”, bet pieteikties pabalsta saņemšanai vēl var paspēt rīt, 30.septembrī. Savukārt pirmklasnieka pabalstam vēl iespējams pieteikties līdz 15.oktobrim, informē Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Visi pirmklasnieku vecāki, kuru bērni uzsāka mācības kādā no Liepājas vispārizglītojošām skolām, var saņemt svētku pabalstu 30 eiro apmērā. Pabalstu piešķir  neatkarīgi no bērna deklarētās dzīves vietas. Pabalstam šobrīd pieteikušās 716 ģimenes, bet skolas gaitas šogad uzsāka 820 pirmklasnieki.  Lielākai daļai pabalsti jau pārskaitīti norādītajā bankas kontā.

Vairāk nekā puse pirmklasnieku vecāki atzinuši par labu un ērtu šogad ieviesto jaunumu - iespēju iesniegt iesniegumu elektroniski, kas ir vienkāršāk un ātrāk nekā papīra formātā. 362 bērnu vecāki pieteikušies pabalstam elektroniski, bet 350 – rakstot iesniegumus papīra formātā.

Vecāki, kuri  vēl nav paspējuši pieteikties, to var izdarīt, izmantojot Liepājas elektronisko pieteikumu sistēmu pieteikumi.liepaja.lv , kura būs pieejama līdz 15.oktobrim. Pabalstu var pieprasīt, reģistrējoties ar internetbankas autentifikācijas rīkiem Smart ID vai kodu kalkulatoru.

Joprojām saglabāta iespēja iesniegumu pirmklasnieka pabalstam Sociālajā dienestā iesniegt arī rakstiski.

Akcijā "Skolas soma” šogad bija vērojama lielāka skolēnu vecāku aktivitāte nekā pērn. Pabalstu 20 eiro katram bērnam mācību līdzekļu iegādei varēja saņemt visas Liepājā deklarētās daudzbērnu ģimenes (neatkarīgi no materiālās situācijas), ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, aizbildnībā esošus bērnus, ģimenes ar bērniem, kuras savu problēmu risināšanā saņem sociālā darbinieka atbalstu un līdzdarbojas savas situācijas uzlabošanā u.c. pašvaldības noteiktās kategorijas.  Ja 2020. gadā šo pabalstu pieprasīja 987 ģimenes, tad šogad – 1055 ģimenes, kuras audzina pavisam 2006 skolas vecuma bērnus.

Pirmklasnieka pabalsta izmaksai no Liepājas pašvaldības budžeta atvēlēti 24 000 eiro, "Skolas somai” – 40 000.