Jau šīs nedēļas beigās Liepājā tiks uzsākta Mājas neirorehabilitācijas programmas realizācija. Diemžēl programmas īstenošanai pietrūkst nepieciešamie līdzekļi.

Šajā programmā 6 mēnešu garumā ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, tiks nodrošinātas lekcijas, individuālas konsultācijas ar pielāgota rehabilitācijas plāna izveidi katram bērnam, kā arī attālināta plāna izpildes uzraudzība un koriģēšana. Diemžēl programmas īstenošanai pietrūkst nepieciešamie līdzekļi, tāpēc biedrība "Dižvanagi" vēršas pie sabiedrības ar aicinājumu atbalstīt programmas norisi, iespēju robežās ziedojot uz biedrības kontu ar norādi "Mājas neirorehabilitācijas programmai" (Biedrība "Dižvanagi", reģ. nr. 40008129221, konta nr. LV12HABA0551022460151).

Biedrības valdes priekšsēdētāja Ilze Durņeva atzīst: "Programmas darbība trīs gadu laikā ir saņēmusi ļoti augstu novērtējumu no Latvijas mediķiem, sociālās rehabilitācijas jomas speciālistiem, taču vislielāko atzinību un novērtējumu sniedz tieši bērnu progress un attīstība programmas ietvaros. Programmā izmantotā metode nav brīnumlīdzeklis – vēlamais efekts tiek panākts tieši ar zinošu vecāku iesaisti rehabilitācijas procesā, kas ik dienu notiek mājas apstākļos. Atšķirībā no citām, valsts apmaksātām rehabilitācijas programmām, kas ir īslaicīgas, "Mājas neirorehabilitācijas programma" ir intensīvs darbs katru dienu, tāpēc arī rezultāti ir ilglaicīgi. Metode ir salīdzinoši jauna un nav iekļauta valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu klāstā. Pagaidām tās īstenošanu ir iespējams nodrošināt, tikai piesaistot ziedojumus."

Obligāts nosacījums ģimeņu dalībai programmā ir semināra apmeklējums, kura laikā vecāki iepazīstas ar programmas būtību un izvērtē, vai šī metode ir piemērota viņu bērnam un vai ģimene ir gatava intensīvam darbam ikdienā. Seminārs notiks no 7. līdz 11. februārim, individuālās konsultācijas – no 12. līdz 14. februārim, kuru laikā, izvērtējot katra bērna vajadzības, tiks izstrādāts individuāls rehabilitācijas plāns. Programmas priekšrocība ir iespēja ģimenēm saņemt nepieciešamos pakalpojumus tepat Latvijā, lai turpinātu strādāt ar bērnu ikdienā.

Programmas norises kopējās izmaksas ir 26 380 eiro. Šobrīd biedrība "Dižvanagi" ir piesaistījusi daļu no nepieciešamā finansējuma gan caur ģimeņu dalības maksu, gan ar ziedotāju atbalstu, kuriem organizācija saka milzīgu paldies. Tomēr, lai segtu visus programmas izdevumus, vēl nepieciešami 19 400 eiro. Tāpēc biedrība aicina iesaistīties ikvienu privātpersonu, kā arī uzņēmumus, kuri vēlētos finansiāli atbalstīt smagi slimu bērnu rehabilitāciju. Mērķziedojumus ar norādi "Mājas neirorehabilitācijas programmai" iespējams veikt uz biedrības konta numuru – LV12HABA0551022460151 (Swedbank, SWIFT kods: HABALV22). Biedrībai "Dižvanagi" ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ziedotājiem ļauj saņemt likumā noteiktos nodokļu atvieglojumus. Biedrība "Dižvanagi" jau iepriekš izsaka lielu pateicību ikvienam ziedotājam un atbalstītājam.

Plašāk par programmu var uzzināt biedrības mājaslapā www.dizvanagi.lv, kā arī sazinoties ar biedrības vadītāju Ilzi Durņevu pa tālruni +371 20 203 914.