Aldis Mežvids uzskata, ka par nepareizi aprēķinātu un pārmaksātu zemes nodokli un iedzīvotāju daļas interešu ignorēšanu Grobiņas mēram jāatkāpjas no amata.

Savus apsvērumus un argumentus grobiņnieks izklāstījis iesniegumā Grobiņas novada domei, pie kuras vērsies 4.februārī.

Par to portālu informēja pats Aldis Mežvids.

Pēc Mežvida teiktā, viņš nesen saņēmis Grobiņas novada domes paziņojumu, ka "manai 2014.gada aprīlī mirušajai mātei ir jāmaksā paaugstināts zemes īpašuma nodoklis par lauksaimniecībā izmantojamu zemi".

Kā iesniegumā paskaidrojis Mežvids, laikā līdz 1.septembrim zemi nebija iespējams apstrādāt, jo viņam īpašuma tiesības uz mantoto īpašumu stājās spēkā pēc šī termiņa, līdz ar to iepriekš nebija tiesības ar to rīkoties.

Iepazīstoties ar dokumentiem, Mežvids secinājis, ka viņa mātei kopš 1996.gada prettiesiski uzlikts par pienākumu maksāt zemes īpašuma nodokli par lauksaimniecībā izmantojamu zemi 5,4 ha platībā.

Mežvids lūdzis domi izmaksāt visu pārmaksāto summu.

Medzes pagasta padome un Aivara Priedola vadītā Grobiņas novada dome, sākot ar 2009.gadu, arī aktīvi virzījusi vēja elektrostaciju (VES) būvniecības projektus.

"Klaji tika ignorēti ieinteresētās sabiedrības daļas protesti pret VES būvniecību īpašumu tiešā tuvumā, kas manai ģimenei nav ļāvis attīstīt īpašumu, jo notiek tiesu procesi," raksta Mežvids.

Dome arī bijusi informēta, ka protestētājiem ir izteikti draudi.

"Piemēram, administratīvā procesa kārtībā pārstāvot savu māti tiesā, mums tiesas procesa laikā tika piedraudēts piedzīt apmēram 9,3 miljonus eiro. Daugavpils domes amatpersonu kukuļotājs G.Sorokins mums rakstiski norādīja, ka lūgs tiesai apķīlāt kustamo un nekustamo mantu, ienākumus (algu vai pensiju) un bankas kontus, ja izmantosim savas tiesības. Dome par to visu bija informēta, bet nereaģēja un klusēja.

Dome ar faktisko rīcību, bezdarbību un nolaidību vai pat varbūt apzinātu ņirgāšanos, tai skaitā iespējams apzināti viltojot dokumentus, man un manai ģimenei ir nodarījuši materiālus zaudējumus, kā arī morālo kaitējumu, kuru domei esmu lūdzis man izmaksāt."

Sadarbībā ar starptautiskās pretkorupcijas organizācijas “Transparency International" Latvijas nodaļu, kā arī ar "Delnas" un "Eiropas tiesību biroja" atbalstu Medzes pagasta iedzīvotāji Priedola vadītās domes rīcības dēļ ar sūdzību pret Latvijas valsti vērsušies arī Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā.

"Domei esmu norādījis, ka viņi neko nav darījuši, lai tiesiski virzītu VES būvniecības projektus."

Pateicoties Mežvida un citu ieinteresēto cilvēku aktīvai komunikācijai ar ministrijām un Saeimu ir izstrādāti MK noteikumi Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi", kuri regulē arī VES būvniecības noteikumus.

"Deputātiem esmu lūdzis izvērtēt domes priekšsēdētāja A.Priedola spēju turpmāk vadīt domi un lūgt viņu atkāpties no amata, kā arī izvērtēt, vai virzot VES būvniecības projektus Grobiņas novadā, nav saskatāmi Krimināllikumā norādītie iespējamie noziedzīgie nodarījumi valsts institūciju darbā.

Domes priekšsēdētājam A.Priedolam esmu lūdzis pašam atkāpties no amata, pamatojoties uz savā iesniegumā sniegto informāciju."