Būvvaldes komisija ekspluatācijā pieņēmusi jaunizbūvētās ietves Kuldīgas ielā no Grīzupes ielas līdz ostas pievadceļam un Skrundas ielā no Kuldīgas līdz Kazdangas ielai.

Komisija atzina, ka objekta elementi uzbūvēti un derīgi ekspluatācijai, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Tagad Zaļajā birzī, individuālo dzīvojamo māju rajonā, ir izbūvētas jaunas betona bruģakmens ietves 1400 metru kopgarumā un ceļa apmales, kā arī iekopti zālāji 2470 kvadrātmetru platībā.

Kuldīgas ielā ietves izbūvētas no jauna, savukārt  Skrundas ielā no Kuldīgas līdz Talsu ielai nolietotais ietvju segums un apmales ir rekonstruēti, bet posmā starp Talsu un Kazdangas ielu – ietve izbūvēta no jauna.

Ietvju izbūve notikusi pilsētas apgaismojuma rekontrukcijas projekta ietvaros. Šobrīd minēto ielu rajonā apgaismojuma inženierkomunikāciju izbūve arī ir pabeigta, taču vēl tiek gatavota nodošanai ekspluatācijā.

Ietvju izbūves darbi Kuldīgas un Skrundas ielā sākti 2014. gada jūlijā; būvdarbu ģenerāluzņēmējs SIA "A Land", būvprojekta autors SIA “Remtek", pasūtītājs Liepājas pilsētas pašvaldība.

Ietvju posmu būvniecības kopējās izmaksas apgaismojuma projekta ietvaros: 90 113,87 eiro ar PVN. Veikto būvdarbu garantija – pieci gadi.