VSIA "Piejūras slimnīca" projekta ietvaros ir izveidojusi infrastruktūru un ir izstrādāta darba metodika, lai paplašinātu rehabilitācijas pakalpojumu iespējas, palīdzēt cilvēkiem, kuri cieš no garīgiem un uzvedības traucējumiem, informē slimnīcas projektu vadītāja Liene Afanasjeva.

Pārrobežu projekta LLI-336 "Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem" (SUPER) ietvaros projekta partneri ir izveidojuši sensoro rehabilitācijas infrastruktūru un metodiku, kas sniedz iespēju darbu ar pacientiem.  Projekta ietvaros varāk kā 450 pacienti – gan pieaugušie, gan bērni ir saņēmuši jaunizveidotu rehabilitācijas pakalpojumu, un ir gūti apliecinājumi, ka darbs sensorajās istabās sniedz progresu pacientu garīgajai un fiziskajai veselībai. Projekta laikā tika apmācīti 37 projekta partneru speciālisti un paaugstināta to kvalifikācija, lai veiksmīgi turpinātu darbu arī pēc projekta ieviešanas.

Projekta SUPER ietvaros VSIA "Piejūras slimnīca" ir  ierīkojusi divas sensoras istabas, izveidojusi āra pastaigu laukumu un ir izstrādāta novatoriska sensorās rehabilitācijas metodika (Metodika), kurā ir aprakstīti un norādīti sensorikas traucējumi, kas raksturīgi cilvēkiem ar psihiskām un uzvedības saslimšanām.

Projekta SUPER ietvaros izstrādātās Metodikas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, metodoloģiski pamatotu sensorās integrācijas pakalpojumu sniegšanu personām ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem. Šī Metodika ir sagatavota saskaņā ar šādiem galvenajiem uzdevumiem:

1. Radīt apstākļus, lai veselības aprūpes un sociālo rehabilitācijas centru speciālisti varētu atpazīt sensorikas traucējumus bērniem un pieaugušajiem, kuriem ir psihiski un uzvedības traucējumi.

2. Radīt apstākļus, lai veselības aprūpes un sociālo rehabilitācijas centru speciālisti varētu iepazīties ar sensorikas traucējumu etioloģiju, tipiem un sensorās integrācijas intervences iespējām. Metodikas mērķgrupa ir bērni un pieaugušie ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem.


Saskaņā ar Metodiku, bez nozīmētās ārstēšanas un zālēm pacientiem ir svarīgi veikt sensoro izmeklēšanu un sensorās rehabilitācijas kursa, jeb sensorās diētas piemērošanu ar nepārtrauktu tās pārskatīšanu. Sensorās rehabilitācijas kursā jāiekļauj šādi galvenie komponenti: laiks, intensitāte, ilgums un maņu stimuli, kas ir sensorās diētas galvenie elementi.

 VSIA "Piejūras slimnīca" speciālisti projekta ietvaros uzsāka un turpina darbu divās izveidotajās sensorajās istabās.  Iespēja saņemt pakalpojumu jau sniegta vairāk kā ar 250 pacientiem (bērniem un pieaugušajiem), kopumā veicot ap 900 rehabilitāciju epizožu.  Sensoro istabu aprīkojumu saskaņā ar atklātu iepirkuma procedūru veica UAB "Slaugivita"

Papildus sensorajām istabām ir izveidots āra pastaigu laukums, kurš sniedz iespēju pacientiem uzlabot pašsajūtu atrodoties svaigā gaisā. Āra pastaigu laukums ir izveidoties iekļaujot sensorās integrācijas un fiziskās rehabilitācijas elementus.  
   
Āra pastaigu laukuma teritorijas izveidošanu veica SIA "UPTK", sensoro aprīkojumu ir piegādājusi UAB "Slaugivita" un fiziskās aktivitātes laukuma izveidi veica SIA "GoPlay".

Kopumā projektu īsteno četras iestādes: Palangas personīgās veselības aprūpes centrs (Lietuva), VSIA "Piejūras slimnīca" (Latvija), Lietuvas Jūras muzejs (Lietuva) un Sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" (Latvija). Projekts tiek realizēts programmas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam projekta Latvijas- Lietuvas Interreg ietvaros.

Projektu kopējā vērtība ir EUR 651 176,33, no tā kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir EUR 553 499,87, VSIA "Piejūras slimnīca" projekta budžets ir 217914,15 EUR.