Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts Izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiska atbalsta centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļu otrdien, 17.oktobrī, organizē divas diskusijas par pieaugušo izglītību Latvijā un to, kāda tā varētu būt nākotnes perspektīvā. Diskusiju mērķis ir rast risinājumus, kā pilnveidot pieaugušo izglītību Latvijā, portālu informēja Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde.

17.oktobrī pulksten 10 uz diskusiju aicināti pieaugušo izglītības īstenotāji – organizatori un izglītotāji, lai izvērtētu līdz šim īstenotās pieaugušo izglītības aktivitātes un sniegtu noderīgu informāciju turpmāko pieaugušo izglītības atbalsta pasākumu plānošanai. Diskusija ar nozares ekspertiem palīdzēs rast atbildes, kā veidot jauno pieaugušo izglītības konceptu.

Pulksten 16 notiks diskusija iedzīvotājiem, kuri vēlas mācīties un pilnveidot savas prasmes. Diskusijas laikā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem – Ko vēlas apgūt pieaugušie? Kā pilnveidot pieaugušo izglītību? Kādas digitālās prasmes vēlas apgūt pieaugušie? Kāds atbalsts nepieciešamas mācībās? Kā rast motivāciju mācīties?

Katra diskusija plānota līdz 2,5 stundām. Diskusiju norises vieta – Peldu iela 5, Liepāja.


• Pieaugušo izglītības īstenotāju diskusijai pieteikties šeit.
• Iedzīvotāju diskusijai pieteikties šeit.

Diskusijas notiek "Fokusgrupas sadarbības procesu un nepieciešamo uzlabojumu novērtēšanai Eiropas Sociālā fonda 8.4.1. SAM projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" (vienošanās Nr.8.4.1.0/16/001) ietvaros veiktā 1.-6. mācību kārtas un Attālinātās kārtas izvērtējama vajadzībām".