Biedrība "Liepājas poļu sieviešu klubs VANDA" šobrīd realizē Kultūras ministrijas un "Kurzemes NVO atbalsta centra" finasētu projektu "Liepājas poļi savai pilsētai".

Projekts ir devis iespēju iegādāties poļu dziesmu ansamblim "Bursztynki" savu sintezatoru, kura līdz šim biedrībai nebija.

Tieši šobrīd notiek jaunu tērpu šūšana, kas priecēs skatītājus, un dod jaunu iedvesmu pašām dziedātājām, jo iepriekšējie tika gādāti pirms desmit gadiem par pašu līdzekļiem. Projekta ietvaros notiek poļu grāmatu saraksta ievade elektroniskā formatā, kas dos poļu grāmatu krātuvei jaunu elpu.

Noslēgumā paredzēts koncerts "Barikāžu 25.gadadienas atcerei", informē biedrības vadītāja Rita Rozentāle.

Viena no galvenajām projekta aktivitātēm ar visilglaicīgāko rezultātu notiks šajā piektdienā, 27.novembrī, pulksten 14 pie Sv.Meinarda baznīcas Ganību un Lauku ielas stūrī programmas "Ocalić od zapomnienia...Katyń"(Pasargāt no aizmirstības...Katiņa) ietvaros tiks iestādīts piemiņas ozols 1940.gadā Katiņā noslepkavotajam Polijas armijas virsniekam, liepājniekam Marjanam Hejmovskim un vēl sešiem apzinātiem poļu izcelsmes liepājniekiem, no 21
857 Katiņā nogalinātajiem Polijas armijas virsniekiem.

Piemiņas ozoli aug jau daudzās pasaules valstīs, kur dzīvo poļi, un informācija par to ir pieejama mājas lapā www.katyn-pamietam.pl. Biedrība izsaka vissirsnīgāko "paldies" Marekam Gluško par Liepājas poļu vēstures apzināšanu un tās publiskošanu liepājas sabiedrībai, kā arī par palīdzību šīs projekta aktivitātes sekmīgā realizācijā.

Uz svinīgo brīdi aicināti visi interesenti.